Et av forbundets fokusområder er å utvikle unge ledere, og de aller fleste som har vært stab tidligere ønsker å gjøre det igjen, nettopp fordi de har fått mange gode erfaringer samtidig som det er veldig gøy. Dette er en gylden mulighet for å utfordre deg selv. Vi ønsker å sette kursstaben sammen av både godt erfarne, litt erfarne og helt ferske stabsmedlemmer, så her er det bare å melde interesse!

Norsk Roland har en fyldig kursmanual med nyttig informasjon om arrangementet slik som program, innhold, økter og erfaringer gjort fra tidligere kurs. Kursleder samarbeider med kontaktperson på forbundskontoret som hjelper til med mange praktiske oppgaver på forhånd som å sende ut informasjon, bestille mat, pakke utstyr osv. Staben har ansvar for planlegging i forkant av arrangementet og er med på selve gjennomføringen. Staben får dekket utgifter ifm. planlegging, selve kurset og reisen. 

Norsk Roland 131, 23.-30.juni, Triangelheimen og Norsk Roland 132, 4.-11.aug, Nordtangen 

Norsk Roland er vårt beste patruljeførerkurs som foregår over en uke med tettpakket program, sommeren 2018 skal det arrangeres for 131. og 132. gang. Kurset gir deltakerne godt grunnlag for å lede en patrulje på møter og turer og trenger derfor en stab som har mye erfaring med dette og som helst har deltatt på Norsk Roland selv.

Følgende temaer blir gjennomgått på Roland: Kristen tro, patruljearbeid, leir, førstehjelp, orientering, pionering og internasjonal speiding. Det vil bli arrangert en stabssamling 20.-22.april som det forventes rolandstabene deltar på. Der vil mye av planleggingen gjøres samtidig som staben blir godt kjent.

Thomas Aalstad er kursleder for 131 og Eline Marie Grøholt for 132 og begge kursene trenger flere instruktører. Instruktørene bør ha deltatt på Norsk Roland som deltaker og gjerne som instruktør, hvis ikke så er også erfaring som veiledere fra PF-kurs eller liknende relevant. Vi trenger opptil sju instruktører per kurs. 

Ta gjerne kontakt med Elise Irene Kjelling om du har noen spørsmål.