Er du vår neste landsleirsjef?
Landsstyret søker nå etter personer som kan tenke seg å være leirsjef for vår neste landsleir i 2022. Landsleir er KFUK-KFUM-speidernes største og viktigste arrangement. Arrangementet er strategisk viktig for organisasjonen og skal være forankret i vårt øvrige arbeid. Kjerneverdiene våre skal være en tydelig del av leiren.
 
Vi søker deg som:

  • Brenner for KFUK-KFUM-speiderne
  • Har visjoner og tanker om hva vi kan få til på landsleir.
  • Har ledererfaring og kan vise til resultater.
  • Er inkluderende, omsorgsfull og tydelig.

 
Leirsjefens oppgaver:

  • Lede hovedkomiteens arbeid.
  • Ha hovedansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere landsleir 2022.
  • Løpende rapportere fremdrift til landsstyret og generalsekretær.
  • Definere profil for landsleir 2022 sammen med forbundet sentralt.
  • Utarbeide prosjektplan inklusive vedtak, organisering, ansvar, milepæler, risikoanalyse, miljøaspekter, kontroll m.m.

Landsleir er en prosjektorganisasjon som er aktiv i omtrent tre år. Organisasjon beskrives detaljert i organisasjonsplan og organisasjonshåndbok. Ansatte, komiteer og utvalg har en støttefunksjon til prosjektorganisasjonen. Prosjektet ledes av landsleirsjefen (frivillig) som rapporterer både til landsstyret og generalsekretær. Prosjektet koordineres av en ansatt prosjektkoordinator.
 
Har du forslag til landsleirsted?
Landsstyret inviterer grupper, kretser og enkeltpersoner til å komme med innspill til hvor landsleiren i 2022 bør arrangeres.
 
Et tett og godt samarbeid med kommune og lokale samarbeidspartnere vil være viktig for valg av sted. Kretsene oppfordres til å fremme forslag til landsleirsted og dette kan gjerne diskuteres på kretsenes årsmøter. Det er åpent for innspill til sted både i egen krets, eller i et annet område. Det er ønskelig med en beskrivelse hvor dere sier noe om hvorfor dette stedet egner seg. Stedet skal kunne ta imot en leir på 6000 speidere, og logistikk og beliggenhet vil være sentrale vurderingskriterier.  
 
Kontakt oss!
Kontakt forbundskontoret på 22 99 15 50, eller send e-post til generalsekretær Svein Olav Ekvik på svein.olav@kmspeider.no dersom du har spørsmål, forslag til personer som bør oppfordres til å søke, eller tips til landsleirsted. Tips og innspill ønskes snarest!
 
Sted og landsleirsjef presenteres på sommerens landsleir Futura på Lånke i Trøndelag, 30. juni – 7. juli 2018.