Et av forbundets fokusområder er å utvikle unge ledere, og de aller fleste som har vært stab tidligere ønsker å gjøre det igjen, nettopp fordi de har fått mange gode erfaringer samtidig som det er veldig gøy. Dette er en gylden mulighet for å utfordre deg selv. Vi ønsker å sette kursstaben sammen av både godt erfarne, litt erfarne og helt ferske stabsmedlemmer, så her er det bare å melde interesse!

Alle kurs har en kursmanual med nyttig informasjon om arrangementet slik som program, innhold, økter og erfaringer gjort fra tidligere kurs. Kursleder samarbeider med kontaktperson på forbundskontoret som hjelper til med mange praktiske oppgaver på forhånd som å sende ut informasjon, bestille mat, pakke utstyr osv. Staben har ansvar for planlegging i forkant av arrangementet og må være med på selve gjennomføringen. Vi arrangerer kursholderkurs 19.-21.januar 2018 som vi ønsker at  kursleder eller nestleder for kursene våre i 2018 skal dra på. Staben får vanligvis dekket utgifter ifm. planlegging, selve kurset og reisen hvis ikke annet står spesifisert.

Ungdomsting 9.-11.mars, Nordtangen

Dette kurset samler ungdomsskolespeidere fra hele Norge. Kurset stab som er opptatt av demokratiopplæring, vet litt om forretningsorden, opptatt av det som skjer i organisasjonen vår, nettverksbygging og å inspirere patruljeførerne til videre arbeid. Vi har allerede kursleder og stab, men trenger to praktisk hjelpere til matlaging, handling og diverse praktisk hjelp. 

Vinter-Roland 23.-28.mars, Utsikten i Odda

Er et patruljeførerkurs med fokus på vinterfriluftsliv/speiding. På dette kurset bør du være over 18 år for å være med som stab. Vi har nå kursleder, men trenger opptil sju stabsmedlemmer. Som stabsmedlem kan du få ansvar for økter innen bekledning, proviant, overnattingsformer, utstyr, skred, orientering, kokeapparat og skismøring. Så det er viktig at du har noe kompetanse på friluftsliv i vinterfjellet. Det trengs også noen til å ha ansvar for innkjøp, matlaging, kveldssamlinger og haiken. 

Ekspedisjon vinter 24.-28.mars, Seljestad

Dette kurset bygger videre på det deltakeren lærer på Vinter-Roland. Det er et stort fokus på friluftsliv på vinterfjellet og alle bor i telt under hele kurset. Vi har nå kursleder og nestleder, og trenger to instruktører. Vi ønsker noen med erfaring innenfor patruljeveiledning og interesse for temaer som er listet opp under Vinter-Roland.

Kurs i leirtekninkk (KILT) 18.-21.mai, Nordtangen

Dette kurset går over pinsehelga og tar for seg forberedelse til leir. Dette er et populært kurs med mange deltakere som vil lære om leirbygging, hygiene, inspeksjon, matlaging og diverse andre aktiviteter. Kurset trenger én kursleder og opptil sju stabsmedlemmer med varierende leirerfaring og veilederkompetanse.

Norsk Roland 131, 23.-30.juni, Triangelheimen og Norsk Roland 132, 4.-11.aug, Nordtangen 

Norsk Roland er vårt beste patruljeførerkurs som foregår over en uke med tettpakket program, sommeren 2018 skal det arrangeres for 131. og 132. gang. Kurset gir deltakerne godt grunnlag for å lede en patrulje på møter og turer og trenger derfor en stab som har mye erfaring med dette og som helst har deltatt på Norsk Roland selv.

Følgende temaer blir gjennomgått på Roland: Kristen tro, patruljearbeid, leir, førstehjelp, orientering, pionering og internasjonal speiding. Det vil bli arrangert en stabssamling 20.-22.april som det forventes rolandstabene deltar på. Der vil mye av planleggingen gjøres samtidig som staben blir godt kjent.

Kursledere må ha vært instruktør på Norsk Roland tidligere og bør ha erfaring som vandrerleder. Instruktørene bør ha deltatt på Norsk Roland som deltaker og gjerne som instruktør, hvis ikke så er også erfaring som veiledere fra PF-kurs eller liknende relevant. Vi har allerede kursleder til kurs 132, men trenger opptil sju instruktører til dette kurset. Til 131 trenger vi én kursleder og opptil sju instruktører. 

 

Hvis noen av disse turene/kursene høres spennende ut så søk gjerne i skjemaet under. Vi vil kontakte deg når vi velger blant søkerne og setter sammen staben senere. Ta gjerne kontakt med Elise Irene Kjelling om du har noen spørsmål.