Strategiske fokusområder er Økonomisk rettferdighet, Demokratiske rettigheter, Rettferdig fred og Klimarettferdighet.

Det er ønskelig med organisasjonserfaring fra KFUK-KFUM-speiderne og interesse for utviklingsarbeid, samt bred erfaring fra styre- og strategiarbeid. Organisasjonen tilstreber lik representasjon av begge kjønn, og kvinner oppfordres særskilt til å søke. 

KFUK-KFUM Global har styremøte cirka annenhver måned, noen timer på kveldstid. Vervet er ulønnet. Reise, kost- og losjiutgifter vil bli dekket.

Høres dette ut som en givende og spennende utfordring? Send oss en kortfattet søknad med CV til post@kmspeider.no snarest, og senest innen 23. januar 2019.

KFUK-KFUM Global er en bistands- og utviklingsorganisasjon som eies av Norges KFUK-KFUM og KFUK-KFUM-speiderne. Sammen er vi med i de verdensomspennende forbundene for KFUK og KFUM, og sammen jobber vi for en mer rettferdig verden. Les mer på kfuk-kfum-global.no