Du må:

  • Ha politiattest i orden

  • Ha erfaring med førstehjelp

  • Være interessert og motivert til å lære bort førstehjelp 
     

Våre førstehjelpskurs

Anders Christoffersen er en dyktig kursleder og vi ønsker å utdanne flere instruktører til å holde kurs for KFUK-KFUM-speidernes ledere. Vi har to ulike førstehjelpskurs; Førstehjelp Speider og Førstehjelp NGF+DHLR. Det første kurset tar utgangspunkt i å lære lederne hvordan de skal håndtere vanlige hendelser som kan oppstå på speidermøter, turer og leirer. Det andre kurset fokuserer på grunnleggende førstehjelp og gir to sertifiseringer slik at lederne skal kunne grunnleggende førstehjelp og hjerte- og lungeredning ved bruk av halvautomatisk hjertestarter

Vi ønsker at kursledere for begge førstehjelpskursene våre skal ta instruktørkurs NGF + DHLR. 

Innhold på kurset

Instruktørkurs NGF + DHLR går over to dager der dag 1 gir innføring i "Norsk grunnkurs i førstehjelp", som er kursprogram på grunnleggende nivå. Selve førstehjelpskurset (deltakerkurset) er på minimum 5 timer og tar for seg livreddende førstehjelp som HLR, fremmedlegemer i luftveiene, sirkulasjonssvikt, trafikkulykker og dagliglivets skader. I tillegg får du nødvendig opplæring i halvautomatisk hjertestarter (DHLR).  Dag 2 består av instruktøropplæring der deltakerne selv forestår instruksjon under veiledning.

Bestått kurs fører til kursbevisene "Instruktør Norsk Grunnkurs Førstehjelp (NGF)" og "Instruktør i halvautomatisk hjertestarter (DHLR)".

Dato og pris

Foreløpig kurshelg er 12.-13.oktober 2019. Mer informasjon om sted kommer senere. 

Vanligvis koster et slikt instruktørkurs opptil 4 000 kr. Alle kostnader knyttet til opplæring, sertifisering, kursmateriell, reise, mat og opphold dekkes av oss mot at du holder førstehjelpskurs senere. Det frivillige vervet som førstehjelpsinstruktør er ulønnet, men kostnader knyttet til å holde kursene hos våre speidergrupper- og kretser dekkes (reise, mat og opphold). 

Spørsmål og svar

Når og hvor ofte må jeg holde kurs om jeg blir instruktør? 
Vi vil bygge opp en gruppe med kursholdere slik at vi har flere til å holde kurs for grupper og kretser rundt i Norge. Vi kontakter deg for å høre om aktuelle datoer det kan passe for deg eller så sjekker vi med deg om du kan ta på deg oppdraget når en gruppe eller krets har bestilt kurset. Så det er opp til deg hvor ofte du kan, men vi håper du kan holde minst ett til to kurs i noen år fremover. 

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt med Elise Irene Kjelling om du har noen spørsmål eller ønsker å søke om å bli førstehjelpsinstuktør.