Oppgave:

Oppgaven til prosjektgruppa er å implementere en modell for å støtte frivillige i KFUK-KFUM-speiderne (Management of Voulenteers in Scouting, MOVIS). Gruppa skal jobbe for at det skal være attraktivt å være frivillig i organisasjonen, og at de frivillige utvikles som personer og lærer nye ting. Oppgaven er ikke å rekruttere personer til verv, men å finne løsninger som hjelper organisasjonen å finne de riktige folkene til riktige oppgaver, og støtte de frivillige i vervene sine.  

Dette får du:

Som medlem i gruppa kommer du å lære mer om, og utvikle de støttefunksjoner forbundet har for alle frivillige. Du kommer til å få implementere noe nytt i organsiasjonen å lære deg mer om HR og prosjektarbeid. Samtidig får du en større kjennskap til KFUK-KFUM-speiderne på nasjonalt nivå, og du har mulighet til å påvirke hvordan organisasjonen skal jobbe for å støtte frivillige på beste mulige måte. 

Du har:

Vært aktiv på krets- eller forbundsnivå i KFUK-KFUM-speiderne eller liknende organisasjoner, og er interessert i utvikling av frivillige.

Oppnevningsperioden er på 1 år.

Høres dette interessant ut? Send inn søknad ved å fylle ut skjemaet under innen 1. mai.

Mer informasjon får du ved å kontakte teamleder for program, Emma Bodman, på emma@kmspeider.no eller 404 86 233.