Oppgave:

Internasjonalt utvalg skal jobbe for at KFUK-KFUM-speiderne skal være en aktiv aktør på den internasjonale arenaen, og sikre at vi har unge engasjerte medlemmer som er orientert om hva som foregår i organisasjonen på internasjonalt nivå.

Utvalg skal bistå forbundets ICer med å holde oversikt og komme med anbefalinger om internasjonale prioriteringer, og fungerer som høringsinstans for endringer i Spf sitt WAGGGS og WOSM policydokument.

Internasjonalt utvalg bistår med å finne frivillige til å lede og delta på internasjonale arrangementer, søke penger til prosjekter som løfter det internasjonale arbeidet, og kan bli forespurt å representere forbundet i internasjonale sammenhenger. Utvalget har definert fire ulike ansvarsområder fordelt på medlemmene: Kommunikasjonsansvarlig, arrangementsansvarlig, aktivitetsansvarlig og opplæringsansvarlig. 

Mandatet til Internasjonalt utvalg finner du i sin helhet her.

Dette får du:

Som medlem i utvalget får du komme med anbefalinger om hvilke internasjonale prioriteringer forbundet skal gjøre, og være høringsinstans for endringer i Speidernes fellesorganisasjons WAGGGS og WOSM policydokument. Det kan også bli mulighet for representasjon av forbundet internasjonalt.

Du har:

Interesse for internasjonal speiding, og et ønske om å påvirke hvordan KFUK-KFUM-speiderne skal engasjere seg på den internasjonale arenaen.

Oppnevningsperioden er på to år og starter fra høsten 2017.

Høres dette interessant ut? Send inn søknad ved å fylle ut skjemaet under.

Mer informasjon får du ved å kontakte programrådgiver Bente Pernilla Høye på bente@kmspeider.no.