Sommeren 2022 arrangerer KFUK-KFUM-speiderne landsleir. Mye av prosjektet vet vi ikke ennå, men noen av rammene er klare. Vi skal vise frem speiding i dag, støtte vekstarbeidet og sammen jobbe for å realisere visjonen vår: "Rundt våre leirbål er det plass til alle!". Mangfold, inkludering og bærekraft vil være viktige verdier i hele prosjektet. 

Arbeidsoppgavene:

  • Bygge landsleirorganisasjonen, vise retning og motivere 
  • Rekruttering og oppfølging av hovedkomiteens medlemmer  
  • Lede arbeidet til hovedkomiteen og følge opp etatsledere
  • Arrangere og lede hovedkomitemøter og stabssamlinger 
  • Overordnet økonomiansvar
  • Beredskapsansvar

Hvem søker vi?  

Erfaring med ledelse av frivillige, økonomistyring og erfaring med organisering av speiderleir er en fordel. Søkeren må kunne identifisere seg med KFUK-KFUM-speidernes verdigrunnlag og ønske å hente ut det beste hos andre. Du må ha en klar visjon for hva du ønsker med landsleiren og jobbe for å gjennomføre strategien 2020-2025 i landsleirarbeidet. Vi tilbyr en helt unik mulighet som vil gi deg erfaringer du vil ha nytte av resten av livet.

Leirsjef får dekket alle utgifter knyttet til planlegging, reise til og fra samt deltakeravgiften på leiren. For å være leirsjef eller ha annet lederansvar i KFUK-KFUM-speiderne må du fremvise politiattest uten anmerkninger. 

Hva får du av støtte? 

Å arrangere landsleir er et stort dugnadsarbeid og det er ikke meningen at du som leirsjef skal dra lasset alene. Vi har gode erfaringsdokumenter fra tidligere landsleirer og rutiner som vil hjelpe deg i planleggingsprosessen. Du må likevel regne med å sette av en del tid for å lede leirorganisasjonens arbeid. Vervet som leirsjef er et engasjement med oppstart høsten 2019 og ut året 2022, og det må regnes med en del møtevirksomhet i perioden. Du vil jobbe i dialog med landsstyret som er oppdragsgiver for vervet, samt kunne regne med mye støtte fra forbundskontoret og generalsekretær. Det vil i løpet av planleggingsperioden ansettes en prosjektleder/prosjektkoordinator for leiren som vil være en viktig støtte for leirsjefen i planleggingen og gjennomføringen av leiren. 

Alene eller i tospann? 

Ledelse for landsleiren i 2022 oppnevnes av landsstyret høsten 2019. Du kan søke alene eller sammen med noen andre. Det finnes mulighet til å fungere som leirsjef alene eller sammen med en annen som likeverdige sjefer i par. Hvis du og vennen din ønsker å søke i par ber vi dere uansett sende inn hver deres søknad. Dere kan også søke som leirsjef/viseleirsjef, vi ber om at dette i så fall kommer frem av søknaden. 

Hvor skal landsleiren være? 

Har du forslag til sted for landsleiren kan du ta kontakt med generalsekretær Svein Olav Ekvik på telefon 412 18 110.

Slik søker du

En kortfattet søknad sendes post@kmspeider.no. Fortell oss litt om hvem du er og skriv litt om din motivasjon for å arrangere landsleir. Merk e-posten med landsleir 2022.  

Søknadsfrist: 1. november 2019. 

Spørsmål? 

Ta kontakt med generalsekretær Svein Olav Ekvik på telefon 412 18 110.