Det skal velges nytt landsstyre, bestående av landssjef, viselandsjef, seks styremedlemmer og to varamedlemmer. I tillegg til dette skal det velges fire representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon (Spf), ny kontrollkomité bestående av leder og tre medlemmer, samt ny valgkomité.

Vi er ser etter engasjerte og motiverte ledere som er villige til å jobbe for KFUK-KFUM-speidernes mål og visjoner. Kjenner du noen som bør få utfordringen, eller kunne du selv tenke deg å stille til valg? Ta kontakt med oss i valgkomiteen på valgkomite@kmspeider.no.

Hva vil det si å sitte i landsstyret?

Landsstyret leder organisasjonen mellom landstingene. I inneværende styreperiode har styret lagt opp til fire møtehelger i året. I tillegg har alle i landsstyret ulike ansvarsområder og representasjonsoppdrag, for eksempel rollen som programansvarlig, International Commissioner for WAGGGS/WOSM, eller som styremedlem i SPF. Hovedfokuset til landsstyret er å arbeide med forbundets strategi, samt følge opp og å videreutvikle denne. Videre forvalter og fordeler landsstyret forbundets ressurser innenfor budsjettene satt av landsting.
Har du spørsmål eller tips til aktuelle kandidater?

Ta kontakt med oss på valgkomite@kmspeider.no. Valgkomiteen består av Ragnhild Stokke Lundetræ, Anders Østeby og Mia Karine Johansen.

Les landsstyrets styreinstruks her.