Situasjonen i Ukraina har drevet flere mennesker på flukt og nå kommer det mange unge med familiene sine til Norge. Vi ønsker å ta de godt imot og tilby meningsfulle aktiviteter. Sammen kan vi støtte og hjelpe ukrainere i en sårbar situasjon!

Vi søker nå engasjerte speidere som vil være med i en ressursgruppe. Ressursgruppa skal lage aktivitets- og informasjonsmateriell om hvordan speidergruppene kan bidra med innsamling og aktiviteter for nyankomne flyktningfamilier i sine nærmiljøer. Vi ønsker også å utvikle speiderprogram og ressurser om hvordan vi kan snakke om krig og konflikter, og lage aktiviteter om temaene flyktninger, kildekritikk og dialog for fred. 

Har dere gode ideer eller initiativ for å hjelpe flyktningene? 

Vi ønsker at alle speidergruppene undersøker hva de kan gjøre for å inkludere flest mulig i sine aktiviteter. Send gjerne inn gode ideer, hva deres speidergruppe gjør eller skal gjøre i dette skjemaet.