Ved å være med i stab på Futura bidrar du til å skape en fantastisk opplevelse for 6000 speidere. Som stabsmedlem vil du få ansvar og ledertrening som kan være nyttig til jobbsøking eller andre verv i fremtiden. Etter endt leir vil du få tilbud om attest fra etatsleder som kan legges ved din CV. Her kan du lese om ledige verv i staben for Futura. 

Her finner du alle ledige landsleirverv.