Har du lyst til å være med på å lage gode speideropplevelser? Å lage en landsleir er en stor oppgave, og vi trenger mange med oss, både i planlegging, gjennomføring og evaluering. Noen oppgaver er store og noen er mindre, men alle oppgavene er like viktige for at vi skal kunne gi gode opplevelser for både speidere, rovere og ledere. 

Vi søker både etter komiteledere og komitemedlemmer. Se hvilke komiteer og komiteledere vi søker etter under hver enkelt etat.

Intendantur - mat på leir

Vi ser både etter komiteledere for:

 • Kiosk 
 • Kafé
 • Matdepo 

og komitemedlemmer til følgende områder:

 • Kiosk 
 • Kafé
 • Matdepo 
 • Stabsmesse
 • Proviant

Hvis du synes det er gøy med organisering og struktur, og trives med å arbeide i patruljer og alene kan intendantur være noe for deg. Intendantur er helt vesentlig for leirens gjennomførelse. Uten mat og drikke, duger speiderne ikke!

Vil du jobbe med mat på leir? Ta kontakt med etatsleder Amalie Ulevik Bjerk på amalie.bjerk@kmspeider.no

Teknisk

Ser etter:

 • Ansvarlig for vann på leir

Vedkommende skal være ansvarlig for komiteen gjennom å fordele oppgaver og ansvar innad. Arbeidet i komiteen handler blant annet om å planlegge vannforsyning på leir, montere, drifte og demontere dette og føre dialog med kommunens kontaktpersoner.

Ønskelig med ADK-kurs eller tilsvarende. 
Har du spørsmål, ta kontakt med bjorn.odegard@kmspeider.no.

Økonomi og administrasjon

Ser etter:

 • Komitemedlemmer i materiell og innkjøp

Er dette deg? Ta kontakt med etatsleder Sindre Nesse på sindre.nesse@kmspeider.no.
 

HMS og logistikk

Ser etter komiteledere for:

 • Sikkerhet
 • Hygiene


og komitemedlemmer i:

 • Sanitet
 • Brann
 • Hygiene
 • Sikkerhet

Felles for alle komiteene er at arbeidet vil handle om å utarbeide beredskapsplan, ROS analyse, tiltak og følge opp oppgaver under leiren. Du vil samarbeide med resten av HMS og logistikk og med andre etater.

For alle komitelederrollene ønsker vi noen med erfaring fra planlegging av leir eller arrangement. Faglig kompetanse innenfor de ulike feltene er en fordel, men ikke et behov. Ta kontakt med Tov Eirik, etatsleder for HMS og logistikk, på tov.eirik@kmspeider.no.

Kommunikasjon

Ser etter komiteledere for:

 • Tekst/sosiale medier

Ser etter komitemedlemmer for:

 • Foto
 • Video
 • Tekst
 • Sosiale medier

Under leiren skal vi spre informasjon og speiderglede gjennom kule bilder, gøyale videoer, spennende artikler og bra innhold på sosiale medier. Vi ønsker oss både speidere med erfaring og nybegynnere som ønsker å lære mer om å være med i kommunikasjonsstab.

Hvis du vil være med på dette, ta kontakt med nestleder for kommunikasjon Maria Gran på maria.gran@kmspeider.no.

For alle verv ovenfor er søknadsfrist: snarest. 

For andre spørsmål om landsleir, ta kontakt her: landsleir@kmspeider.no