Har du lyst til å være med på å lage gode speideropplevelser? Å lage en landsleir er en stor oppgave, og vi trenger mange med oss i både planlegging, gjennomføring og evaluering. Noen oppgaver er store og noen er mindre, men alle oppgavene er like viktige for at vi skal kunne gi gode opplevelser for både speidere, rovere og ledere. 

Nå søker vi personer som kan være komiteleder for følgende områder:  

HMS og logistikk

  • Brann
  • Hygiene
  • Sikkerhet

Felles for alle komiteene er at arbeidet vil handle om å utarbeide beredskapsplan, ROS analyse, tiltak og følge opp oppgaver under leiren. Du vil samarbeide med resten av HMS og logistikk og med andre etater.

For alle komitelederrollene ønsker vi noen med erfaring fra planlegging av leir eller arrangement. Faglig kompetanse innenfor de ulike feltene er en fordel, men ikke et behov. Ta kontakt med Tov Eirik, etatsleder for HMS og logistikk, på tov.eirik@kmspeider.no.

Forkynnelse og program

  • Vandrerprogram
  • Lederprogram

Begge disse rollene handler om å være komiteleder for å utvikle program til nevnte arbeidsgrener i speideren. 

Ta kontakt med Øystein, etatsleder for forkynnelse og program, på oystein.sorgjerd@kmspeider.no.
 

Søknadsfrist: Snarest. 

For andre spørsmål om landsleir, ta kontakt her: landsleir@kmspeider.no