Har du lyst til å være med på å lage gode speideropplevelser? Å lage en landsleir er en stor oppgave. Vi trenger mange med oss i både planlegging, gjennomføring og evaluering. Noen oppgaver er store og noen er mindre, men alle oppgavene er like viktige for at vi skal kunne gi gode opplevelser for både speidere, rovere og ledere. 

Alle medlemmene i førerpatruljen vil ha ansvar for sine egne fagområder og ha medansvar for å rekruttere assistenter og medlemmer til sin patrulje. 

Du trenger ikke kunne alt innenfor det fagfeltet du ønsker å jobbe med, men du må ha interesse og evne til å sette deg inn i det som trengs. Og ikke minst ønske å få fram det beste i de du jobber sammen med. En god leder viser vei ved å gå foran som et forbilde og behandle de rundt seg med respekt og lytte til innspill og kunnskap som medlemmene i patruljen bidrar med. Vi skal gjøre hverandre gode ved at vi bruker hverandres styrker og kunnskap, og utfylle hverandre der det trengs.

Vi ser først og fremst etter gode ledere, eller ledertalenter, som har en liten administrator i magen og som kan håndtere en del planleggingsarbeid som følger med i den jobben vi skal gjøre. Det er en fordel om du har erfaring innen arrangementsplanlegging, for eksempel andre leirer, enten det er i speideren, andre organisasjoner eller i jobbsammenheng. 

Før leiren skal vi møtes regelmessig, både på nett og på leirområdet. Førerpatruljen skal møtes første gang i september/oktober 2020. Vi vil ha ein felles digital plattform hvor vi samler alt og som gjør det lett å finne og dele informasjon. 

Vi søker patruljeførere til følgende patruljer

  • Teknisk har ansvar for områdeplanlegging, maurarbeidet og infrastrukturen på leir. Under sistnevnte hører også vann, avløp og renovasjon samt lyd, lys og strøm. 
  • Program har ansvar for aktiviteter, leirbål, førerprogram, roverprogram, lederprogram, haik og Global.
  • Forkynnelse har ansvar for den kristne fostringen på leir, som vil si for eksempel leirkirke, forkynnelsen i fellessamlingene - leirbål og morgensamlinger. 
  • Administrasjon og økonomi har ansvar for økonomi, servicetorg, innkjøp - materiell, internasjonale gjester, påmelding og tilrettelegging.
  • Lokalkomiteen skal være et bindeledd inn mot lokalmiljøet og er med fordel en gjeng med lokalkunnskap som kan bistå i kontakten med kommunen og grunneiere. 
  • Intendantur har ansvaret for mat på leir, som vil si stabsmesse, kiosk, kafé og proviant. 
  • Kommunikasjon har ansvaret for intern informasjon, markedsføringen av leiren, presse, sosiale medier, foto/video på leir og markedsføringen ut mot gjester.
  • HMS, logistikk og vertskap har ansvaret for hygiene, sanitet og vakthold/vertskap på leir. Under denne kategorien hører også utformingen av beredskapsplan til, men dette vil gjøres sammen med leirledelsen. 

Patruljeførerne vil ikke stå i arbeidet alene, de vil få god oppfølging fra leirsjef og viseleirsjef, mentorpatruljen, og forbundskontoret er behjelpelig med store deler av planleggingen. Har du lyst å være med, men ønsker at noen andre tar patruljeførerjobben, vil vi gjerne ha kontakt med deg også!

Send oss noen ord om hvem du er, hvilken erfaring du har fra tidligere og hva som er motivasjonen din for å bidra til landsleiren i 2022. Søknader sendes via dette skjemaet innen 20. september 2020. 

Har du spørsmål? Ta kontakt på landsleir@kmspeider.no.