Har du kompetanse innen nettsalg og digital markedsføring med sosiale medier og/eller kompetanse fra, og nettverk innen, profilbransjen er dette en fordel, men ikke noe krav. 

I selskapets vedtekter heter det: "Styret i Speiderbutikken består av fra fire medlemmer valgt for to år av gangen, hvorav to velges hvert år. Flertallet av styremedlemmene bør være medlem av KFUK-KFUM-speiderne. Generalforsamlingen skal ved valg av styre ivareta behovet for forretningsmessig kompetanse. Det skal tilstrebes likestilling mellom kvinner og menn ved valg av styre".

Styret holder normalt fire styremøter i året, hvorav tre på telefon og ett med fysisk oppmøte på kontoret i Oslo. Flere møter kan forekomme ved ekstraordinære saker.

Ved spørsmål om vervet eller for å melde ditt kandidatur, ta kontakt med KFUK-KFUM-speidernes generalsekretær Svein Olav Ekvik, på svein.olav@kmspeider.no / mob. 412 18 110, eller daglig leder i Speiderbutikken Trygve Afseth, på trygve@kmspeider.no / mob. 958 09 847.

Søknadsfrist 23. mai!