Punkter fra Speiderstigen:

  • Kan en oppdager speiderbønnen og en kveldsbønn utenat.
  • Kjenner en oppdager følgende bibelhistorier: Herren er vår Gud (5. Mosebok 6,4-9)
  • Kan en oppdager speiderløftet og speidernes valgspråk utenat.
  • Kjenner en oppdager speiderloven og deltatt i samtale om speiderlovens betydning.
  • Har en oppdager erfart å delta i markering av Tenkedagen og/eller St. Georgsdagen.

 

Åpning

Navneopprop

Tema for møtet

Lese  bibelteksten: Herren er vår Gud (5. Mos 6,4-9)

Utstyr: Bibel

 

Aktivitet 1

Fortelle om Robert Baden –Powell og hvordan speiderbevegelsen ble til. Kan gjerne gjøres som en Power-point presentasjon eller vise bilder. Hvis man har noen gamle speiderting, gammel speiderdrakt, gammelt turutstyr, kan dette tas med.

Lage en liten leirplass med bål plass ala leiren på Brown Sea Island. Samlingspunktet blir rundt bålet.(et lys, en primus eller lignende)

Synge Lord Baden-Powell i England satt (Speidersang nr. 155

Utstyr: Speiderhåndboka, Bilder av BP, tidlig speiding, gamle speiderting, uniformer eller lignende og sangbok/ sangark

 

Aktivitet 2

Speiderloven leses og man finner en paragraf i loven speiderne dramatiserer. Er man mange, deles gruppen opp og hver gruppe dramatiserer en speiderlovparagraf.

Øver seg litt og viser dramatiserer for de andre.

Utstyr: Speiderloven

 

Lek

Kims lek. Dette er en lek BP brukte mye.

8-10 forskjellige ting legges på bakken, med et teppe over. Speiderne står rundt. Teppet tas bort, speiderne ser på tingene 1 min, teppet legges over gjenstandene og speiderne skal prøve å huske flest mulig ting

Hverandre-kim: oppdagerne står i ring og ser på hverandre. De snur seg slik at de ikke ser hverandre og skal si hvem som er på møtet.

Oppdagerne ser på hverandre. En oppdager tas ut og de som er igjen skal beskrive den som er tatt ut.

Lukte Kim: Forskjellige ting som lukter, krydder, urter, frukt ol has i bokser/ glass. Man skal ikke kunne se hva som er inni glasset/ boksen. Man skal lukte seg til hva det er.

Smake kim: Oppdagerne har bind for øynene. Og skal smake på forskjellige ting og finne ut hva det er.

Føle kim: Noen objekter ligger i en eske, gjerne med en åpning eller siden. Man stikker en hånd inn åpningen og kjenner på det som ligger i esken og skal si hva man tror det er.

 Utstyr: 8-10  forskjellige ting, teppe

 

Aktivitet 3 

Lære 3 paragrafer utenat i speiderloven eller øve på speiderløftet og valgspråket

Lage en plakat med begivenheter fra speidernes historie

En leder har kokt vann på bålet eller primusen, evt tatt med varmt vann og alle får en kopp kakao eller solbærtoddy

Utstyr: Plakat, lim, tusj, evt. bilder. Kjele, kakao, saft, evt kopper

 

Avslutning

Samling rundt ”Leirbålet”

Speiderbønnen leses og man snakker  om hva speiderbønnen betyr

Evt utdeling av merket

Avslutning med speiderbønnen som synges