Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

 • Kjenner en stifinner følgende bibelhistorie: Jesus går på vannet Lukas 6, 16-20
 • Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
 • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
 • Har en stifinner erfart å delta i demokratiske avgjørelser i stifinnertroppen.
 • Har en stifinner erfart gjennom lek og konkurranser både å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig.
 • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i sin stifinnertropp.

 Merkekrav som tas på dette møtet:
Obligatorisk krav:

 1. Kunne de fire årstidene, og vite hvilke måneder som hører under de ulike årstidene.
 2. Kjenne til hvilken påvirkning sola har for de ulike årstidene.
 3. Lage et årshjul eller plakat, med årstider, måneder, kjennetegn og farger.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 1 av disse kravene:

 • Kjenne til to fugler som forlater og kommer tilbake til Norge i de ulike årstidene og hvorfor de gjør det (evt de dyr som går i dvale).
 • Lage et bilde med ting fra naturen, i den årstiden du befinner deg.
 • Kjenne til hvilke farger som er typisk for de ulike årstidene. Dele et ark i fire ruter og mal eller tegn med farger som er typisk for de ulike årstidene.

 

Åpning
Speiderne stiller i hestesko, synger Fold deg ut. En speider ruller ut flagget.
Ledere og speidere hilser flagget. En speider leser speiderloven før alle synger vår far.
Navneopprop

Utstyr: Flagg, speiderloven

 


 

Andakt

Jesus går på vannet Lukas 6, 16-20 
Andaktsboka for oppdagere og stifinnere s 88.

 


 

Aktivitet 1
Dagens tema: Årstidene
Snakk sammen;
Hva er en årstid?
Hvor mange har vi?
Hva kjennetegner dem?
Hvorfor har vi årstider?
Hvilken årstid har du bursdag i?
Hvilken årstid har vi nå?
Hva er det som gjør at vi får forskjellige årstider? Se her

 


 

Aktivitet 2
Årstidsplakater: Vi lager plakat over årstidene til kirkekontoret
Stifinnerne deles inn i fire grupper og får en årstid hver. De skal lage en plakat som er som en kvart sirkel. Pass på at speiderne vet hva som blir opp og ned på biten de får utdelt. Hver bit er en årstid hvor de skriver inn hvilke måneder som hører til, hvordan årstiden ser ut, om det skjer noe spesielt denne årstiden, hvordan været er osv. Dekorer med bilder. Hvis dere har bilde av to trekkfugler kan dere gi dem til de som skal dekorere våren. På den måten får dere snakket om trekkfuglene når dere til slutt presenter sirkeldelene for hverandre. Til slutt setter dere stykkene sammen til en sirkel. Inviter noen fra kirken som kan ta imot plakatene som en gave fra stifinnertroppen.

Utstyr: Plakat, tusj og bilder fra de ulike årstidene

 


 

Aktivitet 3
Lage kunstbilde
Bruk ting fra naturen og lag et kunstverk. Det kan f.eks forestille et troll, en speider, en by, fred eller vennskap. Eller hva med å lage patruljedyret? Ofte trenger stifinnerne noen forslag for å komme i gang.

Når kunstverket er ferdig kan de dokumenteres med bilder som kan vises på en samling eller legges ut på en side gruppen har.

 


 

Lek
Årstidsdans
Slå på litt musikk og la stifinnerne lage sin egen årstidsdans. Del speiderne i 4 grupper og la dem danse hver sin årstid.

 Årstidleken

Finn fire bevegelser som er de fire forskjellige årstidene. Dette kan for eksempel være som når man fryser om vinteren, danse rundt om våren, ligge på bakken og svømme om sommeren og la regnet strømme ned om høsten. Når du sier en årstid må stifinnerne gjøre den bevegelsen som hører til årstiden. For å gjøre det vanskeligere kan siste stifinner som gjør bevegelsen gå ut av leken helt til du står igjen med 1-2 vinnere.
 Avslutning
Speiderne synger, Fold deg sammen. En speider ruller sammen flagget.
Speiderbønnen