Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

  • Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
  • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
  • Har en stifinner erfart å delta i demokratiske avgjørelser i stifinnertroppen.
  • Har en stifinner erfart gjennom lek og konkurranser både å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig.
  • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i sin stifinnertropp.

 


 

Åpning
Speiderne stiller i hestesko, synger Fold deg ut. En speider ruller ut flagget.
Ledere og speidere hilser flagget. En speider leser speiderloven før alle synger vår far.
Navneopprop

Utstyr: Flagg, speiderloven

 


 

Aktivitet 1
Dagens tema: Årstidene
Snakk sammen;
Hva er en årstid?
Hvor mange har vi?
Hva kjennetegner dem?
Hvorfor har vi årstider?
Hvilken årstid har du bursdag i?
Hvilken årstid har vi nå?
Hvordan har klimaet endret seg i de ulike årstidene?

 


 

Aktivitet 2
Årstidsplakater: Vi lager plakat over årstidene til kirkekontoret
Stifinnerne deles inn i fire grupper og får en årstid hver. De skal lage en plakat over sin årstid hvor de skriver inn hvilke måneder som hører til, hvordan årstiden ser ut, om det skjer noe spesielt denne årstiden, hvordan været er osv. Dekorer med bilder. Presenteres for alle sammen, så inviterer noen fra kirken som kan ta imot plakatene som en gave fra stifinnertroppen.

Utstyr: Plakat, tusj og bilder fra de ulike årstidene

 


 

Aktivitet 3
Lage kunstbilde
La stifinnerne bestemme om denne oppgaven skal løses i grupper eller alene. Eventuell gruppestørrelse kan de selv bestemme. De skal bruke det som de kan finne ute i naturen fra årstiden vi har (høst) og lage et bilde. Tema kan være vennskap, miljø, fred, kirken eller lignende. Ta bilder og dokumenter.

 


 

Lek
Årstidsdans
Slå på litt musikk og la stifinnerne lage sin egen årstidsdans.

 


 

Avslutning
Speiderne synger, Fold deg sammen. En speider ruller sammen flagget.
Speiderbønnen