Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

 • Kjenner en stifinner følgende bibelhistorie: Jesus går på vannet Johannes 6, 16-20
 • Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
 • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
 • Har en stifinner erfart å delta i demokratiske avgjørelser i stifinnertroppen.
 • Har en stifinner erfart gjennom lek og konkurranser både å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig.
 • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i sin stifinnertropp.

 Merkekrav som tas på dette møtet:
Obligatorisk krav:

 1. Kunne de fire årstidene, og vite hvilke måneder som hører under de ulike årstidene.
 2. Kjenne til hvilken påvirkning sola har for de ulike årstidene.
 3. Lage et årshjul eller plakat, med årstider, måneder, kjennetegn og farger.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 1 av disse kravene:

 • Kjenne til to fugler som forlater og kommer tilbake til Norge i de ulike årstidene og hvorfor de gjør det (evt de dyr som går i dvale).
 • Lage et bilde med ting fra naturen, i den årstiden du befinner deg.
 • Kjenne til hvilke farger som er typisk for de ulike årstidene. Dele et ark i fire ruter og mal eller tegn med farger som er typisk for de ulike årstidene.

 

Åpning
Speiderne stiller i hestesko, synger Fold deg ut. En speider ruller ut flagget.
Ledere og speidere hilser flagget. En speider leser speiderloven før alle synger vår far.
Navneopprop

Utstyr: Flagg, speiderloven

 


 

Andakt

Jesus går på vannet Johannes 6, 16-20 
Andaktsboka for oppdagere og stifinnere s 88.

 


 

Aktivitet 1
Dagens tema: Årstidene
Snakk sammen;
Hva er en årstid?
Hvor mange har vi?
Hva kjennetegner dem?
Hvorfor har vi årstider?
Hvilken årstid har du bursdag i?
Hvilken årstid har vi nå?
Hva er det som gjør at vi får forskjellige årstider? Se her

 


 

Aktivitet 2
Årstidslek:
Alle speiderne får utdelt hver sin måned, (evnt to måneder hver eller flere får samme måned avhengig av hvor mange speidere dere har.)
Lederen roper opp en årstid og alle som hører til den skal gå til et bestemt sted, eller sette seg ned på huk, eller reise seg opp om de alt sitter. Dere kan velge om den som blir sist skal gå ut av leken eller om alle får være med hele tiden. Rop opp hver årstid 3 - 4 ganger. Hvis leken slår an kan speiderne bytte måned og leken kan fortsette.


Aktivitet 3
Årshjul ute:
Det aller beste hadde vært om dere klarer å gjøre litt av dette til hver årstid. Dere kan velge dere ut et tre og et område med blomster/vekster, en bekk eller en strand.
Besøk området om høsten. Ta bilder (som bør skrives ut og legges i plastlommer) eller samle objekter. Blader og blomster kan legges under kontaktpapir. Kvister kan legges i poser med navn på hva dere har funnet. Oppsøk samme område både vinter, vår og sommer og sjekk de samme tingene. Til slutt så lager dere en firkant ved hjelp av grener, den deler dere i fire ruter og legger inn det dere har funnet. Til slutt kan alt foreviges ved at dere tar bilde av det. Det kan selvfølgelig også limes opp eller monteres på en eller annen måte avhengig av hvordan dere vil ha resultatet. Bruk en korktavle, en tape sammen plastlommer. Alt dette krever selvfølgelig litt planlegging og vil ikke passe alle steder, men er det beste om dere får det til.
 

Hvis dere skal gjøre alt på ett møte kan dere ta et møte på våre. Se om dere fortsatt kan finne gammelt løv og tørre grener. Kan dere finne noe som ser veldig ut som vå? Har noe begynt å ligne på sommer?
Lag fire ruter ved hjelp av grener og putt tingene i den ruten (høst, vinter. vår og sommer) hvor dere synes det hører hjemme. Dere kan gjerne også laminere noen bilder på forhånd som er typisk for de forskjellige årstidene. Disse kan legges ut sammen med de tingene speiderne finner i naturen.
Til slutt tar dere bilde av det hele og legger det ut om dere har mulighet til det.


Årshjul inne:
Vi lager plakat over årstidene til kirkekontoret
Stifinnerne deles inn i fire grupper og får en årstid hver. De skal lage en plakat som er som en kvart sirkel. Pass på at speiderne vet hva som blir opp og ned på biten de får utdelt. Hver bit er en årstid hvor de skriver inn hvilke måneder som hører til, hvordan årstiden ser ut, om det skjer noe spesielt denne årstiden, hvordan været er osv. Dekorer med bilder. Hvis dere har bilde av to trekkfugler kan dere gi dem til de som skal dekorere våren. På den måten får dere snakket om trekkfuglene når dere til slutt presenter sirkeldelene for hverandre. Til slutt setter dere stykkene sammen til en sirkel. Inviter noen fra kirken som kan ta imot plakatene som en gave fra stifinnertroppen.

Utstyr: Plakat, tusj og bilder fra de ulike årstidene

 


 

Aktivitet 3
Lage kunstbilde/skulptur
Bruk ting fra naturen og lag et kunstverk. Det kan f.eks forestille et troll, en speider, en by, fred eller vennskap. Eller hva med å lage patruljedyret? Ofte trenger stifinnerne noen forslag for å komme i gang.

Når kunstverket er ferdig kan det dokumenteres med bilder som kan vises på en samling eller legges ut på en side gruppen har.

 


 

Lek
Årstidsdans
Slå på litt musikk og la stifinnerne lage sin egen årstidsdans. Del speiderne i 4 grupper og la dem danse hver sin årstid.

 Årstidleken

Finn fire bevegelser som er de fire forskjellige årstidene. Dette kan for eksempel være som når man fryser om vinteren, danse rundt om våren, ligge på bakken og svømme om sommeren og la regnet strømme ned om høsten. Når du sier en årstid må stifinnerne gjøre den bevegelsen som hører til årstiden. For å gjøre det vanskeligere kan siste stifinner som gjør bevegelsen gå ut av leken helt til du står igjen med 1-2 vinnere.
 Avslutning
Speiderne synger, Fold deg sammen. En speider ruller sammen flagget.
Speiderbønnen