Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

  • Kan en oppdager tenne et bål med tørr ved og har erfaring med å grille mat på bål.
  • Kjenner en oppdager reglene for bruk av åpen ild i skog og mark og levende lys innendørs.
  • Har en oppdager erfart å slukke et bål ved hjelp av vann eller sand.
  • Har en oppdager erfart å delta i samtaler om risiko knyttet til båltenning.

 


 

Åpning
Navneopprop
Tema for møtet: Tenne bål og lære om sikkerhet rundt bål og båltenning
Lese: Luk 8, 16- Ingen tenner en oljelampe og gjemmer den under en krukke eller setter den.

Utstyr: NT/Bibel

 


 

Aktivitet 1
Fortelle om reglene for bruk av åpen ild i skog og mark, fortelle om risiko knyttet til båltenning. Vise hvorfor det er viktig med oksygen ved å tenne et lite stearinlys og sette et gjennomsiktig glass over. Snakke om hva som skjer.

Hva skal man passe på når man skal tenne bål for at det skal være sikkert? Gå sammen og finn steiner til å legge rundt bålet. Alle er også sammen om å finne ved til bålet, tynne kvister og litt tykkere kvister, og gjerne never som er flott til opptenning. Husk at kvister og ved på være tørre. La barna være med å spikke fliser som kan brukes til opptenningen.

Utstyr: Lysstump, glass, kniv, fystikker, avispapir 

 


 

Aktivitet 2
En leder viser hvordan man tenner bål. Starte med sammenkrøllet avispapir og never, lage en pyramide rundt dette med tynne pinner, så litt tykkere pinner. Tenne på nede litt inn i bålet. Når det tar fyr, må man mate bålet forsiktig slik at det ikke slukner. Etter hvert legger man på tykkere ved.
Barna får bruke avispapir, never, kvister de har samlet ( ta med noe tørr opptenningsved hvis barna ikke finner nok selv). Barna bygger opp bålet sitt og får tenne  på.
Når barna har fått fyr og fått bålet til å brenne en stund, kan man  samle disse til et eller noen bål.

Utstyr: Tørr opptenningsved og ved, aviser eller never, fyrstikker

 


 

Aktivitet 3
Mens bålet brenner, kan man spikke pølsepinner før man griller pølser, pinnebrød, marsmellows eller annet. Lær barna at man skal vente til man får glør slik at maten blir stekt og ikke bare svidd over flammer.

Utsyr: Kniv, pølser, pinnebrøddeig eller det man måtte ønske å steke på bålet.

 


 

Lek
Skattejakt.
Speiderne deles i to grupper som får fargete kort som de skal gjemme. Kortene bør være ca. 5x5 cm store. Avtal hvor langt unna de kan gjemme kortene. Når det er gjort, bytter de side og skal finne  kortene det andre laget har gjemt.

 


 

Avslutning
Oppsummering
Avslutning med Speiderbønnen