Emner fra Speiderstigen man jobber med på dette møtet:

  • Kan en oppdager båtmannsknop og knyte sine egne skolisser og har brukt dem.

 


 

Åpning
Navneopprop
Tema for møtet: Lære å knyte skolissene og båtmannsknop
Lese: En åpen hånd, Patruljeandaktsboka s. 50.

Utstyr: Patruljeandaktsboka
Andakten finner du også her.

 


 

Aktivitet 1
Speiderne får hvert sitt knutetau. Leder viser hvordan man knyter båtmannsknop. Høyre over venstre, venstre over høyre. Fortell hva man  bruker båtmannsknop til. Oppdagerne knyter båtmannsknop. Når de får til riktig knute kan de utfordres: Klarer de å knyte båtmannsknop bak på ryggen? Med øynene igjen?

Utstyr: Knutetau

 


 

Aktivitet 2 
Knyte skolisser: Oppdagerne har blitt oppfordret til å ha på / med sko med knyting. Øve på å knyte lissene.

 


 

Aktivitet 3 
Knyte speiderskjerfet med båtmannsknop.
Knyte en hyssing rundt en bok, eske eller lignende med båtmannsknop eller sløyfe.

Utstyr: Noe å knyte rundt, hyssing

 


 

Lek
Knutemor
En oppdager går ut. De andre holder hverandre i hendene. Må ikke slippe taket i hverandre! Så går de over-under –rundt slik at det blir en vase. Oppdageren kommer og skal ”løse knuten”. Viktig at ingen slipper taket.

Knutestafett
Speiderne deles i lag. En løper fram, knyter en knute (båtmannsknop eller skolisseknute) Når knuten er riktig løper han/hun tilbake og veksler med neste. Første lag ferdig, vinner.

 


 

Avslutning 
Oppsummering
Avslutter med Speiderbønnen