Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

  • Kan en stifinner slukke ild ved hjelp av vann, sand, teppe og brannslukningsapparat.
  • Vet en stifinner hva man skal gjøre når brannalarmen går hjemme, i offentlig bygg eller på speiderhytta. 
  • Kan en stifinner nødnumrene 1-1-0, 1-1-2 og 1-1-3 og hvem de går til, og hvilken informasjon man skal oppgi når man ringer de ulike nødnummerne.
  • Kjenner en stifinner reglene for bruk av åpen ild i skog og mark og levende lys innendørs.

 


Møteforslag til dette aktivitetsmerket finner du hehttps://kmspeider.no/aktivitetsmerker/brannvern-article446-872.htmlr.

 


 

Åpning
Navneopprop og tema for dagen.

 


 

Aktivtet 1
Besøke brannstasjonen, se på brannstasjonen, brannbilen mm.

På forhånd: Avtale besøk på brannstasjonen tidligere. Hva vi ønsker de skal lære speiderne.

Eller:
Lag en brannøvelse i speiderlokalet/hytta. La speiderne hjelpe hverandre ut.

 


 

Aktivitet 2
Øve på brannslukking, med pulver, vann og sand

 


 

Lek
Sikte med vann/brannslange mot et mål
Kaste livline

 


 

Avslutning
Oppsummering av møtet

Miriam redder Moses, 2. Mosebok 2, 1-10
Denne andakten er hentet fra andaktsboka for oppdagere og stifinnere side 104.

Speiderbønnen

Utstyr:
Fyrstikker og brennbart materiale
Tepper, sand, vann og brannslukkingsapparat.