Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

 • Kan en stifinner slukke ild ved hjelp av vann, sand, teppe og brannslukningsapparat.
 • Vet en stifinner hva man skal gjøre når brannalarmen går hjemme, i offentlig bygg eller på speiderhytta. 
 • Kan en stifinner nødnumrene 1-1-0, 1-1-2 og 1-1-3 og hvem de går til, og hvilken informasjon man skal oppgi når man ringer de ulike nødnummerne.
 • Kjenner en stifinner reglene for bruk av åpen ild i skog og mark og levende lys innendørs.

 


 

Merkekrav som tas på dette møtet:

Obligatoriske krav

 1. Kjenne til påkrevde brannutstyr i hjemmet og utført en hjemmekontroll.
 2. Kunne ringe 110 og vite hva man skal si
 3. Kjenne til og prøve ut ulike metoder for å slukke brann, som vann, teppe, pulverapparat, skum.
 4. Kunne behandle enkle brannskader
 5. Kjenne til rømningsveier i hjemmet og speiderlokalet/speiderhytta, og deltatt i brannøvelse.

 

Valgfrie krav (minst 2)

 • Bygge brannstasjon av feks lego
 • Besøke brannstasjon
 • Arrangere brannøvelse hjemme
 • Være markør i en redningsøvelse.

 


 

Åpning
Navneopprop og tema for dagen.

 


 

Aktivtet 1
Besøke brannstasjonen, se på brannstasjonen, brannbilen mm.

På forhånd: Avtale besøk på brannstasjonen tidligere. Hva vi ønsker de skal lære speiderne.

Eller:
Lag en brannøvelse i speiderlokalet/hytta. La speiderne hjelpe hverandre ut.

 


 

Aktivitet 2
Øve på brannslukking, med pulver, vann og sand

 


 

Lek
Sikte med vann/brannslange mot et mål
Kaste livline

 


 

Avslutning
Oppsummering av møtet

Miriam redder Moses, 2. Mosebok 2, 1-10
Denne andakten er hentet fra andaktsboka for oppdagere og stifinnere side 104.

Speiderbønnen

Utstyr:
Fyrstikker og brennbart materiale
Tepper, sand, vann og brannslukkingsapparat.