Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

  • Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
  • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
  • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i stifinnertroppen.
  • Har en stifinner erfart å bruke ulike nevenyttighetsteknikker til å lage en nyttegjenstand til bruk på tur eller leir.
  • Kjenner en stifinner navn og utseende på de valigste fuglene, fiskene, ville dyrene, treslagene, blomstene og spiselige vekstene i sitt nærområde. Til sammen minst 24 arter.
  • Har en stifinner erfart å vurdere risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.
  • Kjenner en stifinner følgende bibelhistorie: - Jesus går på vannet, Joh 6, 16 - 20

Krav til aktivitetsmerket Dyr i vann finner du her.

ÅPNING

Speiderne stiller i hestesko, synger "Fold deg ut". En speider ruller ut flagget.
Ledere og speidere hilser flagget. En speider leser speiderloven.
Navneopprop
Snakk sammen om hvilke regler dere må ha når dere oppholder dere ved vann. Sørg for at alle har redningsvest hvis det er dypt vann der dere skal ferdes.
Snakk om hvor speidernehar  lov til å gå uten redningsvest, hvor de har lov til å gå med redningsvest og hvor  de ikke har lov til å gå. Skal to og to alltid passe på hverandre? Hva gjør de om noen faller i vannet?
(Se også i "Trygg og sikker speiding")

AKTIVITET 1 - LAG HOV

Lag en hov eller bruk medbrakte hover.
Ved hjelp av hoven kan dere fiske opp små dyr som lever i vannet. Slipp dem i et kar, bruk gjerne en gjennomsiktig boks av noe slag, da er det lettere å se dyrene.
Forsøk å finne ut hva dyrene heter og les om hvordan de lever.
Dette kan dere f.eksempel lese om her: https://www.naturfag.no/side/utskrift.html?tid=1119505

Utstyr: Det dere trenger for å lage hov, kar til å putte det dere samler.

AKTIVITET 2 - VANNKIKKERT

Lag en vannkikkert. Det kan dere lese om her.
Bruk den til å studere det dere ser under vann.

AKTIVITET 3 - BALJE TIL RUMPETROLL

Hvis dere har mere tid til disposisjon og mulighet for å finne rumpetroll kan dere lage en "dam" til å ha dem i.
Bruk en stor plastbalje og fyll den med vann, vannplanter, mose og en stein i midten. Alt må tas fra der dere finner rumpetrollet. Steinen må være lett å krabbe opp på når rumpetrollet blir til frosk. Vannet bør skiftes ut delvis en gang i uka. Rumpetrollene trenger ikke noe mat før all geleen er borte. Etterpå kan dere mate dem med fiskemat som dere kjøper i en akvarieforretning. Når rumpetrollene er blitt til frosker må dere slippe dem ut der dere fant dem.

ANDAKT

Jesus går på vannet, Johannes 6, 16 - 20
Andaktsboka for oppdagere og stifinnere s 88

UTSTYR

  • Balje til "rumpetrolldam"
  • Utsyr til Hov
  • Utstyr til vankikkert