Emne fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

  •  Kan en oppdager at et flagg aldri skal være i bakken, og hva det betyr når man flagger på halv stang.

I løpet av møtet tas aktivitetsmerket flagg.

 


 

Åpning
Navneopprop
Tema for møtet
Andakt: Luk. 15,11-32 Sønnen som kom hjem

Utstyr: Bibel/NT

 


 

Aktivitet 1
Flaggutrulling eller flaggheis, flaggsangen synges, speiderne hilser flagget.
Fortelle om flagget, hvordan man skal behandle et flagg (aldri skal i bakken) 17. Mai er naturlig å snakke litt om.
Ta en ny flaggheising for å vise barna og repetere. La speiderne øve.
Snakke om hvordan man firer flagget på halv stang og hva det betyr. Vise med flagget hvis man har flaggstang.

Utstyr: Flagg, speidersang 

 


 

Aktivitet 2 
Speiderne får ruteark hvor de kan tegne det norske eller samiske flagget  med riktig forholdstall, fargelegge.
Kan eventuelt være tegnet opp på forhånd og så skal barna fargelegge

Utstyr: Ruteark, fargeblyanter 

 


 

Aktivitet 3
Viktigste flaggdagene: Høre om de vet noen dager vi flagger (1.1, 1. Påskedag, 17. Mai, 1. Pinsedag,
1 .juledag) frigjøringsdagen og unionsoppløsningen, de kongeliges bursdager
Kjenne to andre nordiske flagg. Ta med bilde eller flagg og vise.
Fortelle symbolikken i det samiske flagget
Fortelle om hvordan man oppfører seg ved flaggheis

 


 

Lek
Boksen går (kan ha et flagg ved boksen)
Leken starter ved at en av speiderne står med foten på eller inntil en avtalt boks og teller til et avtalt tall. Det avtalte tallet er avhengig av hvor mange som er med, slik at alle som er med skal få tid nok til å finne seg et gjemmested. Når speideren som er valgt til å telle har startet å telle, skal de andre gjemme seg. Når den som teller er ferdig, er oppgaven å finne de speiderne som har gjemt seg, og å si vedkommendes navn på boks. Når den som talte sier "Per på boks", må Per komme seg frem til boksen før den som talte, hvis ikke er Per fanget. Det smarteste er derfor å finne gjemmesteder som er i nærheten av boksen, slik at man kommer seg raskere til boksen enn den som teller. Dersom Per når frem først og sier "Boksen går", frigjøres alle some før har blitt fanget, og leken starter på nytt. Leken er slutt når alle er fanget.

Capture the flag
Det du trenger:

  • 2 flagg i 2 forskjellige farger
  • stoffbiter i 2 forskjellige farger som skal være “hale” til alle spillerne

Man deler opp speiderne i to lag og det er fint å være flere enn 10 på hvert. Spilles på et område hvor man kan gjemme seg litt. Lagene lager en base og setter flagget sitt der. Så er det om å gjøre å stjele det andre lagets flagg og få det tilbake til sin base uten å bli tatt. Hvis noen klarer å nappe halen til en speider, så er speideren ute av spillet.
Det finnes mange varianter av spillet. Man kan f.eks i stedet for haler ha det slik at når noen tar på en speider så må han eller hun telle til 10 før han eller hun kan bli med i spillet igjen. Hvis den som har flagget blir tatt, må man gi fra deg flagget.

 


 

Avslutning
Oppsummering av hva vi har lært i dag
Flagghal med flaggsangen, hilsen
Avslutter med Speiderbønnen