Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

 • Kan en stifinner nødnumrene 1-1-0, 1-1-2 og 1-1-3 og hvem de går til, og hvilken informasjon man skal oppgi når man ringer de ulike nødnummerne.
 • Kjenner en stifinner til viktigheten av frie luftveier, og har erfart å øve på å legge person i stabilt sideleie.
 • Kjenner en stifinner prinsippene for, og har erfart å øve på hjerte- og lungeredning.
 • Har en stifinner erfart å lede en gruppe/patrulje med stifinnere gjennom en postløype eller i en konkret oppgave på tur eller møte.
 • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i sin stifinnertropp.
 • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
 • Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.

Merkekrav som tas på dette møtet:

Obligatorisk krav:

 1. Kunne nødnummeret  1- 1- 3 og vite når det skal brukes.
 2. Vite hva man må fortelle nå man ringer 1 – 1- 3.
 3. Kunne rense et skrubbsår eller sår etter små kutt og sette på plaster.
 4. Kunne teknikker for å finne ut om en person er bevistløs, og kunne legge en bevisstløs person i stabilt sideleie.
 5.  
 6. Kunne legge en trykkbandasje.

Valgfrie krav:

 • Delta som markør i en førstehjelpsøvelse.

 


 

Åpning
Speiderne stiller i hestesko, synger Fold deg ut. En speider ruller ut flagget.
Ledere og speidere hilser flagget. En speider leser speiderloven.
Navneopprop

Utstyr: Flagg, speiderloven

 


 

Aktivitet 1
Snakk sammen om hva som kan skje på tur i naturen, på fritiden eller til og fra speidermøte. Hvis man møter på en ulykke, hva tenker man kan gjøre? Samtal om de ulike nødnumrene, og lær dem disse (110, 112, 113). Hvem skal man ringe hvis noen er skadd? Noen som har ringt 113 før? Snakk om hva man tror vil skje og hva man tror man bør si. Lag deretter en plakat med punkter. Her skriver dere hvordan man bruker stemmen, hva som er viktig og si, og skriv samtidig opp numrene til de andre nødnumrene.

Utstyr: Plakat, lim, tusj, bilder

 


 

Aktivitet 2
Hva vil det si å være bevisstløs og bevisst? Hvordan kan man finne ut dette og hva skal man gjøre i de ulike situasjonene? Snakk om hvordan man kan sjekke om en person puster hvor alle legger seg på rygg. La speiderne gå en og en og se. Brystkassen hever seg, og man kan kjenne med kinnet om noen puster. Hva hvis de ikke puster? Hva kan vi gjøre da? Samtal og forklar hvordan HLR foregår. Innblåsning og hjertekompresjoner skal kun prøves på førstehjelpsdukker dersom man har slike tilgjengelige og ikke på hverandre. Mange kretser og forbundet har "dukker" dere kan låne og øve på. Ta kontakt i god tid for bestilling.

 


 

Aktivitet 3
Stabilt sideleie:
Hvis en person er bevisstløs men puster skal dem legges i stabilt sideleie. Vis speiderne hvordan man legger en person i stabilt sideleie og forklar hvorfor det er viktig å både være forsiktig, bestemt og hode på skakk. La speiderne øve seg litt før dere tar en øvelse.

 


 

Øvelse
Stifinnerne samles i en ring. Avtal noen som skal være bevisstløse og andre som skal hjelpe. Deretter starter øvelsen med at de bevisstløse detter om. Speiderne skal da øve seg på hva de skal gjøre i helhet. Ringe 113, fortelle hva som har skjedd, samtidig som noen må starte å undersøke pasientene og legge de i stabilt sideleie. Bytt på rollene.

 


 

Avslutning
Oppsummering av møtet og hvordan vi syntes det var å lære om førstehjelp.
Den barmhjertige samaritan, Lukas 10, 25 - 37
Denne andakten er hentet fra andaktsboka for oppdagere og stifinnere s 30.
Dere kan la speiderne dramatisere mens dere leser fortellingen.
Speiderne synger, Fold deg sammen. En speider ruller sammen flagget.
Speiderbønnen