Punkter fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

  • Kan en oppdager rense et sår og sette på plaster
  • Kan en oppdager nødnummeret 113 og vet hva man skal si når man ringer dette nummeret.
  • Kjenner en oppdager teknikker for å finne ut om en person er bbevistløs, sikre frie luftveier og kan legge en person i stabilt sidele.
  •  Har en oppdager erfart å delta i samtaler om risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.

 


 

Åpning 
Åpningsseremoni, navneopprop.
Tema: Førstehjelp ved vann.
 


 

Andakt
Markus 10,13-16. Jesus og barna.
Andaktsboka for oppdagere og stifinnere s 26.

 


 

Aktivitet 1
Høre om noen har skrubbet seg eller kuttet seg noen gang. Fortelle og vise om hvordan man renser et sår.
Oppdagerne trener på å rense sår på hverandre. Kan tegne sår med rød tusj (vannløselig) eller ketchup, evt med litt jord iblandet.
Snakke om risiko ved lek på is og ved vann.

Utstyr: Rød tusj som kan vaskes av el. ketcup og jord, tupfere til rensing, plaster.

 


 

Aktivitet 2
Varsling:
Hvor skal man ringe når noen er skadet og trenger ambulanse, hjelp? 1-1-3
Hva skal man si: HVEM man er, HVA som har skjedd, HVOR man er
Oppdagerne øver sammen to og to med hva de skal si.
Hvordan finne ut om en person er bevisstløs? Hvordan sikre frie luftveier og hvordan legge en person i sideleie. Leder viser først og forklarer, så trener barna på hverandre.

 


 

Lek
Ambulanse-stafett
Lederne har laget en båre til hvert lag. Jakkebåre: Man trenger to stokker og 3 jakker pr båre. Ermene vrenges inn i jakkene, glidelås eller knapper lukkes igjen. Stokkene tres inn i ermene som ligger inni jakkene og den ”skadede” legges på båren. To, tre eller fire til å bære.
Laget ringer 1-1-3 og en leder tar imot beskjed. Når beskjeden er riktig, legges en oppdager fra laget på båren og de andre bærer den ”skadede” til sykehuset. Der bytter de den skadede og en ny ”skadet” bæres tilbake.

 


 

Avsluting
Oppsummering av dagens tema.
Speiderbønnen