Emne fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

  • Kan en oppdager nødnummeret 1-1-3, og vet hva man skal si når man ringer dette nummeret.
  • Kjenner en oppdager teknikker for å finne ut om en person er bevistløs, sikre frie luftveier og kan legge en bevistløs person i stabilt sideleie.
  • Kjenner en oppdager følgende bibelhistorier: (Den barmhjertige samaritan, Luk 10,25-37)
  • Kan en oppdager rense et sår og sette på plaster.

Krav til aktivitetsmerket førstehjelp finner du HER

 


 

Åpning
Åpningsseremoni. Navneopprop.
Tema for dagen.
Lese bibelfortellingen, Den barmhjertige SamaritanLuk 10, 25-37.
Knytt innholdet i fortellingen til hvordan vi kan hjelpe andre hvis de har falt og slått seg (skrubbsår), kuttet seg (plastre) eller er bevisstløse.
 

 


 

Aktivitet 1
Nødnummeret: Hva er det?
Spør speiderne om de vet nødnummeret til ambulanse, om de har sett det på sykebilen.
Vis frem ark med 1-1-3 skrevet på (visuelt). Speiderne sier nummeret i kor noen ganger
Når skal det brukes?
Snakker om når man skal ringe 1-1-3. Spør om noen har erfaringer med sykebil.

Utstyr: Plakat/ ark med 1-1-3

 


 

Aktivitet 2
Varsle: Hva skal man si når man ringer 1-1-3.

Hvor – man er/ ulykken er.
Hva-som har skjedd.
Hvem- hvem ringer.

Be dem gjenta og ikke legg på. Man vil få hjelp og støtte gjennom telefonen også.
Øve på å ”ringe”. Gå sammen 2 og 2.

Utstyr: Plakat med hvor, hva, hvem

 


 

Aktivitet 3
Bevisstløs
Hvordan finne ut om en person er bevisstløs? En bevisstløs person er ikke i stand til å ta vare på seg selv og er ikke i stand til å holde luftveiene åpne. Bevisstløs person: Omtrent ingen til ingen respons ved tiltale, berøring eller smerte. Det er grader av bevisstløshet.
Sjekke pusten, sikre frie luftveier, puster personen normalt?
Stabilt sideleie, holde personen varm, ring 1-1-3.
Vise speiderne gangen i dette med en markør mens man forklarer.
Vise behandlingen fra man sjekker bevisstløshet til man har ringt 1-1-3 en gang til.
Speiderne øver på dette 2 og 2 (en er markør, en førstehjelper, bytter på) mens man går rundt og veileder og ser om de gjør det riktig. Husk at personen må legges på noe og bres over. Selv om dere bare bruker et laken vil oppdagerne lettere huske at peronen skal holdes varm, enn om dere bare sier det.

 


 

Aktivitet 4
Kunne rense skrubbsår og lite kutt.
Lag et ”skrubbsår” på f.eks hånden eller kneet med litt jord, grus og ketchup som gnis på huden. Vis speiderne hvordan såret renses fra  midten av såret og utover. Tegn et risp med rød tusj (evt ketchup) og vis rengjøring av et kutt og sett på plaster.  Lag gjerne en fortelling rundt det som skjedde - dramatiser hendelse og behandling.
Speiderne går sammen to og to, evt 3 og 3, og øver på hverandre.

 


 

Lek 
Doktorsisten. 
Ta leken midt i møtet slik at opopdagerne holder seg varme!
Akkurat som vanlig sisten, men nå skal speideren som «får» sisten holde sin ene hånd på det stedet han ble "slått", helt til han har greid å gi sisten til en annen. Blir det veldig vanskelig å løpe – kanskje fordi han må holde seg på ankelen e.l., kan den som har sisten bestemme at de andre også må holde hånden på sin ankel når de løper. Kan være lurt å avgrens området man kan løpe rundt på da det kan være vanskelig å bevege seg fort og langt.

Bårestafett.
Lederne har laget en båre til hvert lag. Jakkebåre: Man trenger to stokker og 3 jakker pr båre. Ermene vrenges inn i jakkene, glidelås eller knapper lukkes igjen. Stokkene tres inn i ermene som ligger inni jakkene og den ”skadede” legges på båren. To, tre eller fire til å bære.
Laget ringer 1-1-3 og en leder tar imot beskjed. Når beskjeden er riktig, legges en oppdager fra laget på båren og de andre bærer den ”skadede” til sykehuset. Der bytter de den skadede og en ny ”skadet” bæres tilbake.

 


 

Avslutning
Repeter det speiderne har lært på møtet gjerne med noen spørsmål.
Hjemmelekse: Finn ut hvor førstehjelps utstyr er hjemme og i de foresatte sin bil. Førstehjelpsmerket deles ut på neste møte etter at ”leksen” er sjekket. Repeter gjerne bevisstløs-frie luftveier-stabil sideleie og 1-1-3 også på neste møte.
Avslutt med Speiderbønnen
 


 

Utsyr
Plakater med 113 og Hvor, hva, hvem hvis du vil ha det.
Flere liggeunderlag til å legge de som er bevisstløse.
Fleecetepper (evnt laken) til å legge over.
Gjerne gamle telefoner, treklosser eller annet speiderne kan "ringe" med.
Ketchup, evnt jord til å lage sår med
Flaske med vann til å rense med - gjerne spruteflaske (flere avhengig av antall speidere)
Plaster eller gasbind, saks og plastertape.
4 stokker, kosteskaft eller skistaver
4 jakker
Rød, ikke vannfast tusj til å tegne sår med