Møte 1

Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

 • Kan en stifinner nødnumrene 1-1-0, 1-1-2 og 1-1-3 og hvem de går til, og hvilken informasjon man skal oppgi når man ringer de ulike nødnummerne.
 • Kjenner en stifinner til viktigheten av frie luftveier, og har erfart å øve på å legge person i stabilt sideleie.
 • Kjenner en stifinner prinsippene for, og har erfart å øve på hjerte- og lungeredning.
 • Har en stifinner erfart å lede en gruppe/patrulje med stifinnere gjennom en postløype eller i en konkret oppgave på tur eller møte.
 • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i sin stifinnertropp.
 • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
 • Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
   Merkekrav som tas på dette møtet er uthevet:
(4 obligatorsike og 1 valgfritt)

Obligatorisk krav:

 1. Kunne nødnummeret  1- 1- 3 og vite når det skal brukes.
 2. Vite hva man må fortelle nå man ringer 1 – 1- 3.
 3. Kunne rense et skrubbsår eller sår etter små kutt og sette på plaster.
 4. Kunne teknikker for å finne ut om en person er bevistløs, og kunne legge en bevisstløs person i stabilt sideleie.
 5. Øve på hjerte- og lungeredning.
 6. Kunne legge en trykkbandasje.

Valgfrie krav:

 • Delta som markør i en førstehjelpsøvelse.
 • Kjenne innholdet i stifinnertroppens førstehjelpssett.
 • Gjøre en «hjemmekontroll».  Stifinnerne skal finne ut hvor førstehjelpssakene er hjemme og i foresattes bil, og gå igjennom innholdet med noen voksne i familien.
 • Kunne legge et fatle og en dekkbandasje (f.eks på hånd eller kne) med et trekantskjerf.
 • Lære deg å forebygge og behandle gnagsår.
 • Lage og prøve ut en jakkebåre.

 


 

Åpning
Speiderne stiller i hestesko, synger "Fold deg ut". En speider ruller ut flagget.
Ledere og speidere hilser flagget. En speider leser speiderloven.
Navneopprop

Utstyr: Flagg, speiderloven

 


 

Aktivitet 1
Hva vil det si å være bevisstløs og bevisst?
For å finne ut om en person er bevisstløs er det første vi gjør å snakke til ham eller henne. Bruk navnet hvis du kan det. Spør om han eller hun er våken og kan høre deg. Fortell gjerne hvem du er og at du er her for å hjelpe. En delvis bevisst person er ofte forvirret og trenger informasjon. Om du ikke får noe svar, rist forsiktig i skuldrene på vedkommende, men pass på at du ikke dunker hodet i bakken. Får du forstatt ikke svar kan du klapse personen forsiktig i ansiktet. Fortsett hele tiden å snakke høyt. Dersom du fremdeles ikke får noen reaksjon må du gå ut fra at personen er bevisstløs. Da må du finne ut om personen puster. Gå sammen to og to. Den ene legger seg på ryggen. Den andre skal sjekke. Brystkassen hever og senker seg, og man kan kjenne med kinnet om noen puster. Hvis de er bevistløse og puster skal de legges i sideleie, du må sørge for frie luftveier og du skal ringe 113. Hvis personen ikke puster må man øyeblikkelig starte med HLR og ringe 113.

 


 

Aktivitet 2
Sideleie.
Hvis en person er bevisstløs men puster skal han eller hun legges i stabilt sideleie. Vis speiderne hvordan man legger en person i stabilt sideleie og forklar hvorfor det er viktig å både være forsiktig, bestemt og hode på skakke. La speiderne øve seg på hverandre.

 


 

Aktivitet 3
HLR/hjerte-lungeredning

Hva hvis de ikke puster? Hva kan vi gjøre da? Samtal og forklar hvordan HLR foregår. Innblåsning og hjertekompresjoner skal kun prøves på førstehjelpsdukker dersom man har slike tilgjengelige og ikke på hverandre. Mange kretser og forbundet har "dukker" dere kan låne og øve på. Ta kontakt i god tid for bestilling. Dersom personen ikke puster MÅ man starte hjerte-lungeredning og ring 113.
 Aktivitet 4

Øvelse
Del speiderne i grupper. Avtal at noen skal være bevisstløse, andre skal hjelpe og noen skal svare på 113. (Dette kan også være ledere). Deretter starter øvelsen med at de bevisstløse detter om. Speiderne skal øve seg på hva de skal gjøre: Ringe 113, fortelle hva som har skjedd, samtidig som noen må starte å undersøke pasientene og legge dem i stabilt sideleie. Bytt på rollene.

 Andakt
Den barmhjertige samaritan, Lukas 10, 25 - 37
Denne andakten er hentet fra andaktsboka for oppdagere og stifinnere s 30.
Dere kan la speiderne dramatisere mens dere leser fortellingen.
 Avslutning
Oppsummering av møtet og hvordan vi syntes det var å lære om førstehjelp.

Speiderne synger "Fold deg sammen". En speider ruller sammen flagget.
Speiderbønnen
Vær beredt - alltid beredt.

 Møte 2

Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

 • Kan en stifinner rense et sår, sette på plaster og kan legge en trykkbandasje.
 •  Har en stifinner erfart å øve på å vurdere risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.
 • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
 • Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.

 Merkekrav som tas på dette møtet er uthevet:
(2 obligatorsike og 1 valgfritt)

 

Obligatoriske krav:

 1. Kunne nødnummeret  1- 1- 3 og vite når det skal brukes.
 2. Vite hva man må fortelle nå man ringer 1 – 1- 3.
 3. Kunne rense et skrubbsår eller sår etter små kutt og sette på plaster.
 4. Kunne teknikker for å finne ut om en person er bevistløs, og kunne legge en bevisstløs person i stabilt sideleie.
 5. Øve på hjerte- og lungeredning.
 6. Kunne legge en trykkbandasje.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge to av disse kravene:

 • Delta som markør i en førstehjelpsøvelse.
 • Kjenne innholdet i stifinnertroppens førstehjelpssett.
 • Gjøre en «hjemmekontroll».  Stifinnerne skal finne ut hvor førstehjelpssakene er hjemme og i foresattes bil, og gå igjennom innholdet med noen voksne i familien.
 • Kunne legge et fatle og en dekkbandasje (f.eks på hånd eller kne) med et trekantskjerf.
 • Lære deg å forebygge og behandle gnagsår.
 • Lage og prøve ut en jakkebåre.Åpning
Speiderne stiller i hestesko, synger "Fold deg ut". En speider ruller ut flagget.
Ledere og speidere hilser flagget. En speider leser speiderloven.
Navneopprop

Utstyr: Flagg, speiderloven

 


 

Aktivitet 1

Kutt og små sår:
Ta frem en kniv. Spør speiderne hva man må tenke på når man bruker kniven, og hva som kan skje. Har de noen gang vært uheldig å kuttet seg? Hvis man løper med kniv i hånden kan man være uheldig på mange måter. Man kan falle og bare få et lite skrubbsår av fallet. Man kan også få et lite kutt, eller et kutt som må behandles med trykkbandasje.

Lag et ”skrubbsår” på f.eks hånden eller kneet med litt jord, grus og ketchup som gnis på huden. Vis speiderne hvordan såret renses fra  midten av såret og utover.

Tegn et risp med rød tusj (evt ketchup) og vis rengjøring av et kutt og sett på plaster. Vis hvordan såret skal lukkes ved å feste plasteret på tvers av såret og stramme plasteret godt. (Men ikke så godt at dere stopper all blodtilførsel til fingeren.)

Lag gjerne en fortelling rundt det som skjedde og dramatiser hendelse og behandling. Speiderne går sammen to og to, evt 3 og 3, og øver på hverandre.

Utstyr: Kniv, jord, ketchup, rød penn, kompress til sårvask, saks til å klippe opp gassbind hvis man bruker det. pyrisept, klorhexidin eller lignende, plaster
 


 

Lek (Om det er behov og tid)
Doktorsisten
Akkurat som vanlig sisten, men nå skal speideren som «får» sisten holde sin ene hånd på det stedet han ble slått, helt til han har greid å gi sisten til en annen. Blir det veldig vanskelig å løpe – kanskje fordi han må holde seg på ankelen e.l., kan den som har sisten bestemme at de andre også må holde hånden på sin ankel når de løper. Kan være lurt å avgrens området man kan løpe rundt på da det kan være vanskelig å bevege seg fort og langt.

 Aktivitet 2

Jakkebåre

Hvordan dette gjøres ser dere på Båre og Bårestafett.

Utstyr: Kosteskaft eller staver, evnt jakker - 2 pr båre
 Aktivitet 3

Hvis kuttet blir så dypt eller treffer på feil sted slik at det blir mye blod som kommer ut hva burde man da gjøre? Etter å ha snakket rundt dette, viser du speiderne hvordan man kan lage en enkel trykkbandasje med det vi har rundt eller på oss. Bruk gjerne speiderskjerf, skjorter, en sten eller en pinne. Poengter at noen ganger har vi ikke førstehjelpsutstyr i nærheten, og da må vi improvisere. La speiderne deretter prøve på hverandre. Til slutt får speiderne prøve med vanlig trykkbandasje (enkeltmannspakke). Spør om de merket noen forskjell. Var det enklere med førstehjelpsutstyr? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Utstyr: Trykkbandasje (enkeltmannspakke), speiderskjerf
 Avslutning