Emne fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

  • Kjenner en oppdager det lokale kirkebygget, navn og funksjonentil kirkerommets ulike deler,
  • kirkeårets farger og noen som jobber i den lokale kirken.
  • Kjenner en oppdager tre kristne symboler
  • Kjenner en oppdager følgende bibelhistorier; Sønnen som kom hjem (Luk 15,11-32)
  • Har en oppdager erfart å delta i kreativ fremstillinger avbibelfortellinger eller lignende.
 

 

Åpning
Åpningsseremoni, navneopprop,
Tema for møtet: Bli kjent med kirken. Lese Sønnen som kom hjem (Luk 15,11-32). 

 


 
Aktivitet 1
Omvisning i kirken, gjerne med en ansatt som forteller og viser. Forteller om kirkerommenes ulike funksjoner.

 


 

Aktivitet 2
Kirkeårets farger. Vise og fortelle. Oppdagerne lager en kreativ fremstilling av kirkeåret med kirkeårets
farger.
Utstyr: Farger, ark, modelleire, stoff

 


 

Aktivitet 3
Kristne symboler. Vise 3 kristne symboler og fortelle hvorfor de brukes som symboler. Oppdagerne lager disse symbolene, tegner, lager i leire, stoff eller lignende.
Utstyr: Farger, ark, modelleire, stoff

 


 

Lek
Kims lek: Bruk gjenstander fra kirken. Legg gjenstandene på et bord eller annet egnet sted. La oppdagerne se på tingene i 1 minutt. Dekk tingene med et stoffstykke. Så skal oppdagerne si hvilke ting de husker.

 


 

Avslutning
Oppsummering av møtet.
Speiderbønnen