Emner fra Speiderstigen som tas på dette møtet:

  • Vet en oppdager at man tar med søppel hjem fra tur.
  • Kjenner en oppdager til navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyr, treslagene og blomstene i sitt nærområde. Til sammen minst 12 ulike arter.

Krav til aktivitetsmerket Klima og miljø finner du her.

ÅPNING

Åpningsseremoni, navneopprop.
I dag skal vi se oss rundt på alt det fine vi har i naturen og lære mer om hva vi kan gjøre for å passe på den.  

ANDAKT

Mennesket i Edens hage, 1. Mosebok 2, 4–9 og 2, 15–25
Andaktsboka for oppdagere og stifinnere s 11

AKTIVITET 1 - KLIMAAVTRYKK

Utstyr: ark, skrive- eller tegnesaker.

I denne aktiviteten skal dere reflektere over hvilke avtrykk eller spor vi mennesker etterlater oss i naturen og hvordan vi påvirker klimaet. 

Alle speiderne skal lage ett avtrykk av hånden sin og ett avtrykk av foten sin. Inne i avtrykkene skal de skrive eller tegne. Foten representerer det som setter spor i naturen og på klimaet. Hånden representerer de tingene dere ønsker å gjøre for å ta vare på naturen og klimaet. 

Bruk avtrykkene for å snakke om hvordan vi mennesker påvirker naturen og hva vi kan gjøre for å verne om den.

AKTIVITET 2 - NATURBINGO

Utstyr: Utskrift av bingobrettene, skrivesaker.

I denne aktiviteten skal dere ut på en naturskattejakt. La speiderne jobbe sammen i små grupper. De kan bevege seg innenfor et avgrenset område mens de leter etter tingene på bingobrettet. Gruppene kan få bingo ved å fullføre én rad, én kollonne eller hele bingobrettet. 

LEK - SOL OG MÅNE (kan sløyfes)

Lek med bevegelser og ord fra naturen. En lekleder gir kommandoer som; sol, måne, vind, regn, flom, is. Deltakerne skal utføre tilhørende bevegelser, og det er om å gjøre å ikke bli sist! 

AKTIVITET 3 - PLUKKE SØPPEL

Utstyr: Søppelsekker, bæreposer, engangshansker

Del oppdagerne i grupper og send dem i forskjellig retning for å plukke søppel. Hvis dere får tid og det er mulig så sorter søppelet.

Eller

AKTIVITET 3 - SORTERE SØPPEL

Ta ansvar for søppelsortering i familien frem til neste speidermøte. Fyll ut søppelsorteringsskjema.

AVSLUTNING

Oppsummer det dere har snakket om i møtet. Bruk gjerne tegningene fra klimaavtrykk-aktiviteten til å oppsummere. 

Avslutning med speiderbønn. 

Foto: Sam Martol Søhol

UTSTYR

  • Bibeltekst og andakten
  • Ark
  • Skrive- og tegnesaker
  • Utskrift av bingobrett
  • Søppelsekker, bæreposer og engangshansker
  • Søppelsorteringsskjema - ett til hver oppdager