Emne fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

  • Har en oppdager erfart å lage en nyttegjenstand med kniv på tur.
  • Kan en oppdager knivreglene og bruker kniv på en forsvarlig måte.
  • Kan en oppdager rense et sår og sette på plaster.
  • Har en oppdager erfart å delta i samtaler om risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.

 


 

Åpning
Navneopprop
Tema for møtet: Sikker bruk av kniv
Lese Heb 4,12; aktive barn- levende forkynnelse s 88, 9.Kniv

Utstyr: Aktive barn - levende forkynnelse

 


 

Aktivitet 1
Knivreglene gjennomgås og oppdagerne høres i disse.

  • Kniven må være skarp, en sløv kniv er vanskelig å kontrollere
  • Spikk alltid fra deg, ikke mot deg selv eller andre.
  • Ha kniven i slira når du ikke bruker den.
  • Lek aldri med kniv. Sett den ikke i bakken.
  • Når du gir fra deg kniven, hold i bladet slik at mottager trygt kan ta i skaftet.
  • Øv på å gi og ta imot kniv.

Snakke om risiko ved bruk av kniv. Forklar hvordan man setter på plaster. Speiderne får øve på å sette på plaster.

Utstyr: kniv, plaster. Gi speiderne beskjed om å ta med kniv på møtet.

 


 

Aktivitet 2
Lage noe med kniv:
Eksempler: Spikke pølsespyd, Spikke barkebåt, Lage kleshenger, spikke en smørkniv, lage bue og piler.

Utstyr: kniv, pinner og bark

 


 

Aktivitet 3
Grille pøler eller annet hvor man bruker spidd.
En leder har tent bål på starten av møtet slik at man har fått glør til grillingen.

Utstyr: Ved, mat som skal grilles

 


 

Lek
Gjemsel:
Gjemsel kan lekes på forskjellige måter. Det må være minst to personer. En person blir valgt til å være den som står, mens de andre løper og gjemmer seg. Når den som står har telt til et avtalt tall, f.eks. 100, kan han / hun åpne øynene og begynne å lete etter de andre.
Som en variasjon kan man bestemme at man må finne de den som har gjemt seg innen et gitt tidsrom, eller man kan si «Gi et lite pip!» og den/de som har gjemt seg må da gi et lite «pip».

 


 

Avslutning
Repetere knivreglene
Evt. informasjon
Avslutning med speiderbønnen