Orientering 1. møte finner dere HER.

Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

 • Kjenner en stifinner følgende bibelhistorie: Gud kaller Moses (2. Mosebok 2,23-3,15 og 4,10-16)
 • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i sin stifinnertropp.
 • Kan en stifinner de vanligste karttegnene, vet hva høydekurver og målestokk på kartet betyr og kan orienterer et kart med et kompass.
 • Har en stifinner erfart å bruke kart aktivt som hjelpemiddel når man er på tur.

 


 

Merkekrav som tas på dette møtet:

Obligatoriske krav:
 

 1. Kunne orientere kartet ved hjelp av et kompass.

 2.  

 3. Stifinnerne skal kunne vise på et kart hvordan man ser forskjellen på en bratt stigning og en slakere stigning.

 4. Vite hva fargene på et kart betyr og kjenne igjen følgende karttegn: sti,vei, vann, myr, bygning, stup og høyspent.

 5. Følge med på et kart under en tur i naturen, og delta aktivt i veivalg underveis.

 

Valgfrie krav:

 • Kunne orientere kartet etter terrenget
 • Deltatt på orienteringsløp i speidergruppa som stifinner

 


 

Åpning
Speiderne stiller i hestesko, synger Fold deg ut. En speider ruller ut flagget.
Ledere og speidere hilser flagget. En speider leser speiderloven.
Navneopprop og tema for dagen. Kompass og orienteringsløp

Utstyr:  flagg, speiderloven

 


 

Andakt:
Gud kaller Moses (2. mosebok2,23-3,15 og 4,10-16).
Andaktsboka for oppdagere og stifinnere s 108.

 Aktivitet 1
Speiderne bør ha hvert sitt kompass. Forklar dem at den røde pilen alltid peker mot nord. Det er det eneste de trenger å vite om et kompass i denne runden.
Har gruppen mulighet, eller finner et sted dere kan søke om penger, kan dere kjøpe både "klassesett" og instruksjonskompass her: https://www.klubben.no/idrett/orientering/kompass
Legg kompasset vekk og la dem ta frem kartet. Hvor dere kan kjøpe kart kan dere finne på www.orientering.no. Be stifinnerne studer kartet og legge det slik at det ligger riktig i forhold til terrenget. Ta frem kompasset og sjekk at nord på kartet (alltid rett opp) ligger den veien pilen peker. 

Utstyr: Orienteringskart over området, kompass

 


 

Aktivitet 2
Karttegnstafett
Repeter karttegnene fra sist gang og ta en karttegnstafett.

Utstyr: Karttegnbrikker

 


 

Aktivitet 3
Gå en tur sammen med speiderne. La dem følge med på kartet og be dem finne forskjellige detaljer under veis. (Stor stein, bekk, stikryss osv). Gjør dette "begge veier". Dvs; Vis dem en detalj på kartet som de skal finne i terenget og finn et punkt i terenget som de skal finne igjen på kartet.

Utsyr: Orienteringskart

 


 

Aktivitet 4
Lag en liten orienteringsløype. Dette kan dere også ta på et senere møte eller på en tur hvis dere ikke rekker det på dette møtet.

Utsyr: Orienteringskart

 


 

Avslutning
Oppsummering av møtet
Speiderne synger, Fold deg sammen. En speider ruller sammen flagget.
Speiderbønnen