Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

 • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i sin stifinnertropp.
 • Kan en stifinner de vanligste karttegnene, vet hva høydekurver og målestokk på kartet betyr og kan orienterer et kart med et kompass.
 • Har en stifinner erfart å bruke kart aktivt som hjelpemiddel når man er på tur.

 


 

Merkekrav som tas på dette møtet:

Obligatoriske krav:
 

 1. Kunne orientere kartet ved hjelp av et kompass.

 2. Finne målestokken på et kart og sammen regne ut hvor mye en cm påkartetblir i virkeligheten.

 3. Stifinnerne skal kunne vise på et kart hvordan man ser forskjellen på en bratt stigning og en slakere stigning.

 4. Vite hva fargene på et kart betyr og kjenne igjen følgende karttegn: sti,vei, vann, myr, bygning, stup og høyspent.

 5. Følge med på et kart under en tur i naturen, og delta aktivt i veivalg underveis.

 

Valgfrie krav:
 

 • Finne nord vha tre ulike tegn i naturen
 • Kunne orientere kartet etter terrenget
 • Deltatt på orienteringsløp i speidergruppa som stifinner

 


 

Åpning
Speiderne stiller i hestesko, synger Fold deg ut. En speider ruller ut flagget.
Ledere og speidere hilser flagget. En speider leser speiderloven.
Navneopprop og tema for dagen. Kompass og orienteringsløp

Utstyr:  flagg, speiderloven

 


 

Aktivitet 1
Repetere kart og kompass fra sist speidermøte. Hvordan orientere kart med og uten kompass. Ta ut enkel kompasskurs.

Utstyr: Kart(orienteringskart), kompass

 


 

Aktivitet 2
Øve på å sette kurser i ulike retninger i nærområdet for speiderlokalet.

Utstyr: Kart(orienteringskart), kompass

 


 

Lek
Gjennomføre et lite orienteringsløp i nærområdet

Utstyr: Kart(orienteringskart), kompass

 


 

Avslutning
Oppsummering av møtet
Speiderne synger, Fold deg sammen. En speider ruller sammen flagget.
Speiderbønnen