Orientering 1. møte finner dere HER.

Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

 • Kjenner en stifinner følgende bibelhistorie: Gud kaller Moses (2. Mosebok 2,23-3,15 og 4,10-16)
 • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i sin stifinnertropp.
 • Kan en stifinner de vanligste karttegnene, vet hva høydekurver og målestokk på kartet betyr og kan orienterer et kart med et kompass.
 • Har en stifinner erfart å bruke kart aktivt som hjelpemiddel når man er på tur.

Krav til aktivitetsmerket Orientering finn du her.

ÅPNING

Speiderne stiller i hestesko, synger Fold deg ut. En speider ruller ut flagget.
Ledere og speidere hilser flagget. En speider leser speiderloven.
Navneopprop og tema for dagen. Kompass og orienteringsløp

Utstyr: Flagg, speiderloven

ANDAKT

Gud kaller Moses og 2. Mosebok 2, 23-3, 15 og 2. Mosebok 4, 10-16.
Andaktsboka for oppdagere og stifinnere s 108.

AKTIVITET 1 - HIMMELRETNINGENE

Prøv f. eks. oppgaven under. Det skal bli en svane.
Start til venstre på arket, 4 ruter fra toppen.

 • Gå 100 meter mot øst
 • Gå 100 meter mot nordøst
 • Gå 100 meter mot øst
 • Gå 100 meter mot sørøst
 • Gå 300 meter mot sør
 • Gå 300 meter mot øst
 • Gå 100 meter mot nordøst
 • Gå 100 meter mot øst
 • Gå 100 meter mot nordøst
 • Gå 100 meter mot sør
 • Gå 100 meter mot sørvest
 • Gå 100 meter mot sør
 • Gå 200 meter mot sørvest
 • Gå 400 meter mot vest
 • Gå 100 meter mot mot nordvest
 • Gå 100 meter mot nord
 • Gå 100 meter mot nordøst
 • Gå 200 meter mot nord
 • Gå 200 meter mot vest
 • Gå 100 meter mot nordvest.

  Du skal nå være tilbake ved start om du har gjort det riktig.
   

AKTIVITET 2 - ORIENTERE KARTET

Speiderne bør ha hvert sitt kompass. Forklar dem at den røde pilen alltid peker mot nord. Det er det eneste de trenger å vite om et kompass i denne runden.
Har gruppen mulighet, eller finner et sted dere kan søke om penger, kan dere kjøpe både "klassesett" og instruksjonskompass her: https://www.klubben.no/idrett/orientering/kompass
Legg kompasset vekk og la dem ta frem kartet. Hvor dere kan kjøpe kart kan dere finne på www.orientering.no. Be stifinnerne studer kartet og legge det slik at det ligger riktig i forhold til terrenget. Ta frem kompasset og sjekk at nord på kartet (alltid rett opp) ligger den veien pilen peker. 

Utstyr: Orienteringskart over området, kompass

AKTIVITET 2 - KARTTEGNSTAFETT

Repeter karttegnene fra sist gang og ta en karttegnstafett.

Utstyr: Karttegnbrikker

AKTIVITET 4 - LESE KARTET

Gå en tur sammen med speiderne.
La dem følge med på kartet og be dem finne forskjellige detaljer under veis. Se etter "stor stein", "bekk", "stikryss" osv.
Etterpå viser du dem en detalj på kartet som de skal finne i terenget og til slutt viser du du dem et punkt i terenget som de skal finne igjen på kartet.

Utsyr: Orienteringskart

AKTIVITET 5 - FØLG EN ORIENTERINGSLØYPE

Lag en liten orienteringsløype.
Dette kan dere også ta på et senere møte eller på en tur hvis dere ikke rekker det på dette møtet.

Utsyr: Orienteringskart

AVSLUTNING

Oppsummering av møtet
Speiderne synger, Fold deg sammen. En speider ruller sammen flagget.
Speiderbønnen

UTSTYR

 • Flagg
 • Speiderloven
 • Andakten
 • Oppgave til himmelretningene
 • Ruteark og skrivesaker - til hver speider
 • Kompass
 • Orienteringskart over området
 • Karttegnbrikker