Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

  • Kjenner en oppdager følgende bibelhistorier: Sauen som ble funnet (Luk 15,1-7)
  • Kan en oppdager de vanligste karttegnene og de fire himmelretningene
  • Har en oppdager erfart å bruke et kart sammen med andre, finne en skatt på kjent område orientering

 


 

Merkekrav som tas på dette møtet:
Bli kjent med ulike måter å orientere seg på ved hjelp av naturen.

  1. Kunne de fire himmelretningene og vite hvordan man finner nord via et kompass.
  2. Kjenne til de forskjellige fargene på et kart og kjenne kartegnene sti, vei og bygning.
  3. Bli kjent med et turområde i sitt eget nærmiljø.

 

I tillegg må man velge 1 av disse kravene:

  • Finne en skatt på et kjent område, ved hjelp av et kart.
  • Lage sitt eget kompass

 


 

Åpning
Åpningsseremoni, navneopprop
Tema for møtet: Lære himmelretningene og litt om kart og karttegn
Lese fortellingen om Sauen som ble funnet (Luk 15,1-7)

Utstyr: Bibel/NT

 


 

Aktivitet 1
Fortelle om N, S, Ø, V (4 himmelretninger) og hvordan man finner nord med et kompass. (Lage et kompass selv. Se link nederst på siden)
Kjenne de forskjellige fargene på kartet(grønt, blått, brunt, gult) og kjenne sti, vei og bygning

Utstyr: Kompass, kort med karttegn.

 


 

Aktivitet 2
Gå en tur i nærområdet hvor oppdagerne følger med på kartet og kompasset med himmelretningene. (På turen kan man også se på maurtuer, greiner ol for å bruke tegn i naturen for å orientere seg.)

Utstyr: Kart (gjerne laminert), kompass

 


 

Aktivitet 3
Skattejakt. ”Skattene” er gjemt før møtet og kart laget. Oppdagerne går noen sammen og skal finne skattene. Kan være en skatt/post til hvert lag eller en felles. Dette kan være en papirlapp som de bytter i en skatt ved mål, eller en liten ting/sjokolade. Skatten kan eventuelt være orienteringsmerket. 

Utstyr: Kart med inntegnet skatt(er), skatt/premie

 


 

Lek
Gi et lite vink
Speiderne lager en ring på bakken. En speider (S) skal stå inni ringen og telle til 50. De andre skal løpe og gjemme seg. (S) begynner å lete etter de andre. Blir noen oppdaget, skal de inn i ringen. Det er mulig å bli befridd ved at noen av de andre gir et lite vink til den som er i ringen. De må imidlertid ikke bli sett av (S). Gjør de det, må de også inn i ringen. Blir de ikke oppdaget, kan den eller de som er i ringen prøve å stikke av uten at (S) ser dette. Oppdager (S) rømlingen, må denne tilbake i ringen.

Tampen brenner
En speider eller leder gjemmer en ting. Når det er gjort, skal de andre finne tingen. Når de nærmer seg tingen sier den som har gjemt den, “varmere”. Fjerner speiderne seg fra tingen, sier den som har gjemt den: “Kaldere”.
Man kan gjøre leken litt vanskeligere ved å bruke himmelretningene ved beskrivelsen av hvordan de nærmer seg. Nord kaldere, sør varmere, vest litt kaldere, øst litt varmere. Dere kan også lede speiderne ved å si hvilken himmelretning de skal gå i for å nærme seg skatten.

 


 

Avslutning
Repetisjon av tema
Evt. utdelign av Orienteringsmerket
Avslutter med Speiderbønnen