Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

 • Har en stifinner erfart å besøke en lokal gravlund sammen med andre stifinnere og vet hvordan man skal opptre på en gravlund.
 • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
 • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i sin stifinnertropp.
 • Har en stifinner erfart å være på dagstur og overnattingstur regelmessig og er godt kjent i flere turområde i stifinnertroppens nærmiljø.
 • Kjenner en stifinner til sammenhengen mellom utslipp og klimautfordringer, og kjenner handlingsalternativer for seg selv og sin familie som kan redusere klimautslippene.

 


 

Merkekrav som tas på dette møtet:

Obligatorisk krav:

 1. Sorteringstur
 2. Innhente informasjon om hvordan sin kommune arbeider med avfallssortering
 3. Lage sorteringsplakat til bruk i hjemmet eller speiderlokalet.
 4.  Sjekk sortering hjemme og hjelp til å sortere riktig.

 

Valgfrie krav:

 • Søppelplukketur i skogen / nærområdet
 • Lage bilde av det du finner i naturen

 


 

Åpning
Speiderne stiller i hestesko, synger Fold deg ut. En speider ruller ut flagget.
Ledere og speidere hilser flagget. En speider leser speiderloven.
Navneopprop og tema for dagen. Sorteringstur hvor vi leter etter avfall i nærområdet

Utstyr: Flagg, speiderloven

 


 

Aktivitet 1
Tema: Speiderne deles inn i grupper på 4-6. De får hver sitt sted i nærområdet de skal befare avfall. Gjerne på kirkelund, rundt kirken eller speiderhuset, slik at det blir mer konkret. Samle avfallet i poser og ta de med tilbake til speiderlokalet.

Utstyr: Poser, engangshansker

 


 

Aktivitet 2
Tilbake på speiderhuset:
Snakk om hvilke ulike typer søppel vi har (plast, rest, papp, glass, hermetikk, mat) og få speiderne til å dele sitt søppel i de ulike kategoriene. Deretter får hver gruppe en plakat hver som de skal dekorere med søplet. Her kan man velge å la speiderne bruke fantasien, eller lage et «oppsalgsverk» om hva som er hvilket søppel. Henges opp i kirken, kirkekontoret eller speiderlokalet. Snakk om hvordan vår sortering kan være med å bedre klima utfordringene og hva som er miljøvennlig og ikke.

 


 

Lek
Merk av ulike områder inne i speiderlokalet eller utenfor, og gi dem navnene som kommunen bruker i kildesorteringen (plast, rest, glass, elektrisitet osv). speiderne samles i midten. Speiderlederen roper ut for eksempel «bananskall». Da skal speiderne løpe i full fart til det stedet hvor matavfall er. Fortsett videre med flere gjenstander. Etter hvert tar speiderne over ledelsen av leken.

 


 

Avslutning
Oppsummering av møtet
Speiderne synger, Fold deg sammen. En speider ruller sammen flagget.
Speiderbønnen