Årets tema er "Living threds - Levende tråder". Gjennom lek, samspill og aktivitet er Tenkedagens fokus mangfold, rettferdighet og inkludering. Les tenkedagshilsen fra 2020 fra Speidersjefen og Landssjefen her.

ÅPNING

Tema for dagen: Tenkedagen.

 

AKTIVITET 1 - SAMMEN ER VI STERKE

La speiderne inspisere tauet. Kan dere se at tauet består av mange individuelle tråder? Når trådene er samlet er de sterkere. Hver nye tråd som legges til, gir tauet ytteligere styrke. Vi er levende tråder! På tross av våre individuelle styrker, står vi sterkere sammen! 

Utstyr: Tau eller garn

 

AKKTIVITET 2 - SAMMENBUNDET

Slik leker dere:

 1. Alle i gruppen står samlet i en sirkel, én av deltakerne holder i enden på et garnnøste.
 2. Deltakeren som holder garnnøstet kommer med en påstand, for eksempel: Jeg liker å svømme, jeg har brune øyne, jeg har en bror. 
 3. Deltakerne i sirkelen som kjenner seg igjen i påstanden rekker opp hånden.
 4. Deltakeren med garnnøstet holder fast i enden og kaster nøstet videre til en som rekker opp hånden
 5. Deltakeren som nå holder garnnøstet kommer med en ny påstand, holder på tråden og kaster garnnøstet videre. Samme påstand kan ikke gjentas flere ganger!
 6. I løpet av spillet er målet å inkludere alle i nettet (gjerne flere ganger), slik at alle er sammenbundet.
 7. Når dere kommer til enden av garnnøstet er leken ferdig, og dere kan gå videre til refleksjoner.

Refleksjoner:

 • Lærte du noe nytt om noen andre i gruppa?
 • Hadde du noe til felles med noen i gruppa som du ikke visste fra før?
 • Hva kan garnnøstet representere i virkeligheten?

Utstyr: Garnnøste

 

AKTIVITET 3 - SKISKYTESTAFETT

Del speiderne i lag med 3-4 deltakere. Sett opp bane med oppmerket startområde, cirka 10 meter unna settes avstandsmerket, målskiven og skuddene til hvert lag. Cirka 2 meter derfra markeres strafferunden.

Alle lag utenom ett får tildelt en begrensning, for eksempel:

 • Alle på laget må bruke motsatt hånd av hva de pleier (venstrehendt må bruke høyre hånd og høyrehendt må bruke venstre).
 • Alle på laget må binde sammen sine egne bein, slik at de må hoppe.
 • To på laget har bind for øynene, og må følges frem og tilbake av de uten bind for øynene.
 • Alle på laget må bevege seg baklengs.
 • Speiderne på laget kan ikke snakke sammen.

Regler:

 1. Lagene stiller seg på rekke ved sitt startområde
 2. På gitt signal kan én fra hvert lag løpe frem til avstandsmerke
 3. Deltakeren skal deretter forsøke tre skudd på målskiven (stein i bøtta / kongle innenfor sirkel...)
 4. Dersom deltakeren treffer tre av tre kan hen løpe tilbake til startområde, dersom deltakeren bommer er det én strafferunde per bom
 5. Ved startområde veksler deltakeren med neste i rekka
 6. Leken fortsetter til alle på laget har gjennomført (dersom ett lag er færre gjennomfører én deltaker ekstra runde)
 7. Gjennomfør refleksjonene.

Refleksjoner:

 • Alle gruppene har utført samme oppgave. Var det rettferdig?
 • Hvorfor var det ikke rettferdig?
 • Hvilke tilpasninger kunne dere gjort for at det skulle være mer rettferdig?
 • Hva tror du dette spillet representerer?
 • Hva tror du menes med utsagnet: "Likhet er å gi alle en sko - rettferdighet er å gi alle en sko som passer" - Naheed Dosani?

Utstyr: Gjenstander til å merke startområde, avstandsmerke og strafferunde, bøtte/tau/boks som skal være målskive. Ha en til hvert lag, steiner/kongler som skal være skudd, tre til hvert lag, buff og skjerf (til å ha foran øynene eller bindes sammen med), stort åpent område (ute eller inne)

 

AKTIVITET 3 - MANGFOLDSARMBÅND AV MAKRAME

Alle skal få lage sitt eget armbånd. Armbåndene vil bli forskjellige, fordi alle i gruppen er forskjellige. Sammen representerer de trådene som binder oss sammen og gjør oss sterkere. 

Oppskrift på makramé ligger her og nederst på denne siden. Det er mulig å skrive ut oppskriften.

Utstyr: Hamp, bomullsgarn eller nylontau

ANDAKT - INGEN ER HELT LIK DEG

Finn frem til ulike trær og plukk flere blader fra hvert tre. Alle mennesker i verden er forskjellige. På samme måte er det med bladene på trærne. Se på de ulike bladene og sammenlikn dem. Finner dere noen som er like? Kanskje de ligner, men ingen blader er helt like. Det er med blader som med snøkrystaller og mennesker: Ingen er akkurat like!

Se på hverandre. Er dere ulike?

Ingen er helt lik deg! Det kan føles litt skummelt å være helt annerledes enn alle andre, samtidig som det er litt fint å være akkurat seg selv. Det var slik Gud hadde tenkt det da menneskene ble skapt; Vi skulle være like unike som bladene på trærne og snøkrystallene på vinteren. Akkurat som dem, er vi vakrest når vi er forskjellige!

Les 1. Mosebok 1, 26-27

Bønn
Kjære Gud.
Vi ber for at alle mennesker blir godtatt akkurat slik de er skapt. Takk for at du har skapt oss forskjellige.
Takk for at du har skapt meg akkurat slik jeg er.
Amen.

Utstyr: Bibel, blader

UTSTYR

 • Tau eller garn.
 • Garnnøste.
 • Gjenstander til å merke startområde, avstandsmerke og strafferunde.
 • Bøtte/tau/boks som skal være målskive. Ha en til hvert lag.
 • Steiner/kongler som skal være skudd, tre til hvert lag.
 • Buff og skjerf (til å ha foran øynene eller bindes sammen med).
 • Stort åpent område (ute eller inne).
 • Hamp, bomullsgarbn eller nylontau til makrame.
 • Blader.
 • Bibel.

Foto: Lars Røraas