BESKRIVELSE AV MØTET

Tema for årets tenkedag er «Stå sammen for fred». Gjennom aktivitetspakken fra WAGGGS står speidere fra hele verden sammen om å skape fred i egne liv og i verden. Vi har oversatt noen av aktivitetene dere kan gjøre for å ta Tenkdedagsmerket. Merket kan kjøpes på Speiderbutikken her.

Tenkedagshilsen fra Speidersjefen og Landssjefen finner du her. 

ÅPNING

Tema for dagen: Tenkedagen.

Stå sammen for fred: Fred er ikke bare mangel på krig. Fred betyr sikkerhet, menneskeverd og like muligheter til å leve et fullverdig liv. Alle definerer fred forskjellig. Det kan bety alt fra at man føler seg trygg sammen med de man er glad i, til løsninger av vold og konflikter i resten verden.    

Fredsbygging handler om å forstå grunnene til at folk sloss og kriger, slik at man kan erkjenne hverandres forskjeller og ende konflikter på ikke-voldelige måter. Dette er veldig viktig for å utvikle positive forhold med hverandre, til tross for hudfarge, religion, kultur eller sosial klasse. Å forstå hvorfor folk er forskjellige, og hvorfor dette er en god verdi i seg selv, hjelper oss å leve sammen i harmoni. 

Gjennom aktivitetene under skal dere få muligheten til å øve dere i å stå opp for andre og stå sammen for fred. 

AKTIVITET 1 – BYGGERE OG BRYTERE

Del gruppa inn i fredsbyggere og fredsbrytere. Fredsbyggerne skal utgjøre cirka 90%, og fredsbryterne cirka 10%. Er det for eksempel 20 speidere skal 18 personer være fredsbyggere og to personer skal være fredsbrytere. Før leken begynner står fredsbryterne sammen i midten, mens fredsbyggerne står spredt utover det området dere har tilgjengelig.

Leken begynner når en leder sier «klar, ferdig, gå». Målet for Fredsbyggerne er å danne en så stor sirkel som mulig sammen med de andre Fredsbyggerne. Sirklene lages ved at en Fredsbygger setter føttene inntil en annen Fredsbyggers føtter, og en sirkel er komplett når det er mer enn to Fredsbyggere per sirkel. Dersom smittevernhensyn tillater det kan man også holde hender. Fredsbryterne skal hindre at sirklene blir laget, og splitter opp sirkler som ikke er komplette. Ufullstendige sirkler er de som bare består av to personer, eller sirkler som ikke holder sammen, som for eksempel når de forsøker å slå seg sammen med en annen sirkler for å bli større. Splittingen av sirklene gjøres ved at Fredsbryteren setter sin fot imellom eller ved siden av føttene til Fredsbyggerne som har en ufullstendig sirkel, og sier "splitta" høyt. Dersom en sirkel blir splittet vil Fredsbyggerne i sirkelen bli Fredsbrytere, som også skal splitte de resterende sirklene.

Leken er slutt når:

  1. Det ikke er noen fredsbyggere igjen.

  2. Alle fredsbyggere står sammen i en stor sirkel.

  3. Etter ti minutter.

Reflekter: Hvem vant leken? Var det lettest å være fredsbygger eller fredsbryter? Er det lettest å være fredsbygger eller fredsbryter i virkeligheten?

AKTIVITET 2 – FREDSRYTME

Utstyr: Steiner og pinner.

Sørg for at alle speiderne har rene hender før dere starter. Alle speiderne setter seg i en ring, og får en liten stein eller pinne hver som man legger foran seg. En leder eller en frivillig står i midten og teller «en, to» i rolig rytme. På «en» plukker man opp steinen eller pinnen. På «to» legger man steinen eller pinnen foran personen til høyre for seg.

Øv på dette, og diskuter sammen hva som eventuelt går galt, og hvordan man kan få det bedre til. 

Reflekter: Hva skjer dersom en person ikke gjør det han eller hun skal? Hvem blir påvirket? Blir noen på den andre siden av sirkelen påvirket? Kan det vi gjør ellers i livet påvirke noen som er langt unna? Kanskje på andre siden av jorda?

AKTIVITET 3 – TURN IT AROUND

Utstyr: Presenning(er)

Alle speiderne står på en presenning med litt plass rundt seg. Er dere mange kan dere dele opp i flere små grupper. Jobb sammen om å snu presenningen rundt, slik at den siden man står på blir vendt ned mot bakken.

Reflekter: Hvordan gikk det? Hva måtte til for å lykkes? Kunne en person gjort det alene, dersom alle andre bare sto på presenningen og så på? Hvordan ligner denne aktiviteten på å snu rundt på urettferdighet i samfunnet?

AVSLUTNING 

Avslutt dagen med å reflektere rundt speiderløftet. Hvilke tre ting lover vi i speiderløftet? Har dette noe med fredsbygging å gjøre?

Bokmål
«I tro på Guds hjelp, lover jeg: å tjene Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven»

Nynorsk
«I tru på Guds hjelp, lovar eg: å tene Gud, hjelpe andre og leve etter speidarlova»
 

UTSTYR

  • Steiner
  • Pinner
  • Presenning(er)