Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

 • Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
 • Har en stifinner erfart å delta på minst en Scout/Guides Own utendørs
 • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
 • Kjenner en stifinner til hvorfor og når man feirer Tenkedagen og St. Georgsdagen.
   

ÅPNING

Åpningsseremoni, navneopprop.
Tema for dagen: Tenkedagen

AKTIVITET 1 - KORT INFORMASJON

Fortell om Lord og Lady Baden-Powell og starten på speidingen.
Litt mere stoff om tenkedagen finner dere HER og om Lord Baden-Powell finner dere HER.

Her kan dere også lese litt:
Tenkedagen ble feiret for første gang i 1926 på en internasjonal speiderkonferanse i USA. På den konferansen ble de enige om at det burde finnes en spesiell dag i året når speidere over hele verden tenker på hverandre, og setter pris på det fellesskapet vi har. Ettersom både Lord og Lady Baden-Powell hadde bursdag samme dag, ble denne dagen valgt.
På en verdenskonferanse i 1932 i Polen foreslo en delegat fra Belgia at siden man vanligvis gir bort gaver når noen feierer bursdag, burde det være slik når man feirer tenkedagen også. I tillegg til å tenke på hverandre, bør man også hjelpe hverandre. Forslaget ble vedtatt og siden den gang har tenkedagen vært en innsamlingsaksjon.
På verdenskonferansen i 1999 ble det bestemt at Tenkedagen skulle skifte navn til 'Verdenstenkedagen', for å understreke at tenkedagen feires over hele verden, og handler om speidere i absolutt hele verden. Det at vi er så mange speidere i verden – 42 millioner totalt – gir oss mange muligheter til virkelig å gjøre en forskjell, og til å gjøre verden bedre, særlig når mange går inn for det samtidig!
Verdenstenkedagen 22. februar, World Thinking Day, er en dag for slike muligheter.
Det er WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts), den internasjonale organisasjonen som alle jenter som er speidere er medlemmer av, som velger ut temaet for tenkedagen hvert år, men dagen er like viktig for gutter som for jenter!

Synge Lord Baden-Powell i England satt. Speidersang nr 155.

AKTIVITET 2 - SPEIDERLOVEN

Lese speiderloven.
Snakke kort sammen med stifinnerne om hva den betyr. Legge vekt på paragraf 1 og 2.

AKTIVITET 3 - GUIDES OWN

Gjøre istand til Guides/Scouts Own. Hvis det er mulig så finn et sted ute dere kan bruke.
Del speiderne i grupper.
Noen lager i stand et alter og pynter.
Noen lager er kors
Noen skriver noen enkle forbønner
Noen øver på å lese teksten og inngangsbønnen
Noen finner noe de kan bruke som kirkeklokke og lærer at de skal ringe inn og slå 3 x 3 slag til slutt
Noen finner ut hvordan speiderne skal sitte. Lage til benker av stokker om mulig, 
Enkelt oppsett til Guides/Scout Own finne dere HER

Forslag til andakt over WAGGGS-merket finner dere HER

UTSTYR

 • Stokker og tau til kors
 • Blyant og papir
 • Mulighet til å finne noe de kan bruke til kirkeklokke (f.eks tilgang til et kjøkken eller en kjøkkenkasse)
 • Kopi av bibelkteksten og inngangsbønnen
 • Noe å sitte på: Stokker, utebenker, sitteplater, liggeunderlag
 • Oppleggg til gjennomføring

Etter at klokkene har slått 3x3 slag:
Speidere vær beredt. Alltid beredt.