Del speiderne i grupper so passer med antall personer i tekstene.Velg ut de stykkene som passer for din gruppe.

Tekstene finner dere i en barnebibel eller i det nye testamentet fra bibelen.

Palmesøndag - inntoget i Jerusalem Markus 11, 1-11

Skjærtorsdag - det siste måltidet Lukas 22, 7-13 (og den første nattverden Lukas 22, 14-22.)

Skjærtorsdag - Jesus er i Getsemane og ber Matteus 26, 36 - 46 og blir tatt til fange Matteus 26, 69 - 75

Skjærtorsdag - Peter fornekter Jesus Matteus 26, 69 -. 75 

Langfredag - Jesus blir korsfestet og dør Markus 15, 20b - 41

Langfredag og lørdag - Jesus blir gravlagt og det settes vakter ved graven Matteus 27, 57 - 66 

1. påskedag - Jesus står opp Lukas 24, 1 - 12

Dere kan skrive ut vedleggene, der står det hvilke roller som er med i dramartiseringen.

Der er det også plass til at dere kan laste ned og lime inn teksten slik at dere enkelt kan skrive ut ett ark til hver patrulje. Finn gjerne et sted utendørs hvor de forskjellige hendelsene legges rundt i terrenget.

Når alle har fått litt tid til å øve går dere fra gruppe til gruppe og ser på hverandre. 
Kanskje kan dere også synge en sang på hvert sted. Det er mange påskesanger/salmer dere kan velge.

Avslutt i alle fall med ett vers av "Påskemorgen" eller "Dine hender er fulle av blomster".

 

 

Etter dramatiseringen kan dere ha et "eggeløp". Påskeegg på skje. Gjør det som stafett, eller hit hvor vinnerne er mot hverandre til slutt, eller på den måten som passer best for dere.
Kanskje alle får et lite påskeegg til slutt?

 

Til slutt synger dere speiderbønnen og ønsker hverandre god påske.

 

Utstyr


Du trenger det du tenker dere skal bygge landskapet av.

Papir, lego, leire, trolldeig eller noe annet.

Hyssing til å surre kors.

Toppbilde: Magnus Jensen