GDPR: Lær mer om GDPR og personvern i speiderarbeidet i denne videoen. Du kan også lese mer om personvern på kmspeider.no/gdpr.  


Lederstien: Lederstien er et verktøy for å lede frivillige hos oss. Modellen viser hvordan vi kan dele opp det vi gjør i speideren i tidsavgrensede oppgaver, som vil gjøre det lettere å rekruttere nye og utvikle de lederne vi har. Les mer om lederstien på kmspeider.no/lederstien. 


Ledertreet: På denne filmen kan du se rutiner og verktøy for leder- og assistenterklæring. 


Speiderprogrammet: Speiderstigen og ressurser: Få en oversikt over speiderprogrammet for de ulike enhetene og tips til verktøy du kan bruke for å planlegge speiderprogrammet lokalt.

Velkommen som leder: Få en introduksjon til våre verdier og hvordan du kan bruke disse i praksis. Kurset består av ni videoer, disse spilles av automatisk i filmen ovenfor. Kurset tar 15 - 20 minutter. Du kan også se alle videoene med tilhørende tekst, spørsmål til refleksjon og registrere gjennomført kurs her.Speiderideen - verdigrunnlag og speidermetoden: I denne videoen blir vi bedre kjent med verdigrunnlaget og speidermetoden. Verdigrunnlaget vårt forteller hvem vi er og hva vi ønsker å gi speiderne gjennom vårt speiderarbeid. Speidermetoden beskriver måten vi skal jobbe for å oppnå dette. 

Tilpasset lederskap: Tilpasset lederskap handler om å møte speiderne der de er og tilrettelegge for at alle skal oppleve læring, mestring og glede. I denne filmen lærer du mer om hvordan du som speiderleder kan jobbe aktivt med å tilpasse ditt lederskap. 

Håndtering av uønsket og utfordrene atferd: I denne videoen blir du kjent med  begreper knyttet til temaet atferd. Vi skal se nærmere på hvordan du som speiderleder kan håndtere uønsket og utfordrende atferd i speidersammenheng.