GDPR: Lær mer om GDPR og personvern i speiderarbeidet i denne videoen. Du kan også lese mer om personvern på kmspeider.no/gdpr.  


Lederstien: Lederstien er et verktøy for å lede frivillige hos oss. Modellen viser hvordan vi kan dele opp det vi gjør i speideren i tidsavgrensede oppgaver, som vil gjøre det lettere å rekruttere nye og utvikle de lederne vi har. Les mer om lederstien på kmspeider.no/lederstien. 


Ledertreet: På denne filmen kan du se rutiner og verktøy for leder- og assistenterklæring. 


Speiderprogrammet: Speiderstigen og ressurser: Få en oversikt over speiderprogrammet for de ulike enhetene og tips til verktøy du kan bruke for å planlegge speiderprogrammet lokalt.

 

Velkommen som leder: Få en introduksjon til våre verdier og hvordan du kan bruke disse i praksis. Kurset består av ni videoer, disse spilles av automatisk i filmen ovenfor. Kurset tar 15 - 20 minutter. Du kan også se alle videoene med tilhørende tekst, spørsmål til refleksjon og registrere gjennomført kurs her.