Endringer i NM

I 2019 har Speidernes fellesorganisasjon (Spf) jobbet med evaluering og fornyelse av NM i speiding. På NM i 2020 skal noen av de foreslåtte endringene prøves ut. Alle endringer som skal testes på NM i Bergen, vil bli annonsert i god tid, etterhvert som de blir avklart. En av de viktigste endringene vil gjelde oppgavene på NM. Endringene gjør det ikke nødvendig å forandre på oppgavene i kretskonkurransene i 2020. Samtidig inviterer Spf kretser til å bidra med å teste ut oppgavekonseptet. Er kretsen interessert, ta kontakt med forbundskontoret for nærmere informasjon. 

Formålet med et nytt konsept er å gjøre det mer spennende for speiderne å delta.  De skal bli utfordret gjennom mer kreative, mer praktiske og mindre utstyrskrevende oppgaver, noe som er mer i tråd med speidingens idé og metoder. Oppgavene skal være relevante for speiderhverdagen, og baseres på programområdene til de to forbundene. Hver oppgave skal bedømmes både på rent faglige kriterier og på arbeidsprosessen (samarbeid, ledelse og kreativitet). I tillegg skal det, så langt det er mulig, være både et teoretisk og et praktisk aspekt ved hver oppgave.

Oppgavene skal sorteres under fire overordnede kategorier – Fellesskap, Kreativitet, Friluftsliv og Samfunnsengasjement – og det er ønskelig at disse kategoriene skal vektes omtrent like mye. Det er dessuten ønskelig at det skal være fire faste NM-oppgaver, mens arrangøren selv kan bestemme hvordan resten av oppgavene skal være. Slik fleksibilitet og variasjon i oppgavene kan inspirere deltakerne til mer kreativitet og samarbeid i forberedelsene til NM, og vil gjøre pugging mindre viktig. 

Veien videre

Oppgavekonseptet og alle andre forslag til endringer blir utformet i samarbeid med arrangøren av NM 2020 og tidligere NM-arrangører og kretser som ønsker å bidra i testingen. NM 2020 vil få en noe spesiell status, nettopp fordi enkelte ting skal gjennomføres på en annen måte enn dagens reglement tilsier. 

Deltakerne vil få detaljert informasjon om eventuelle momenter de trenger å forholde seg til i forberedelsene til NM. Ingenting er bestemt ennå, og endringer i NM-reglementet vil først vedtas etter at de har blitt testet og evaluert. Prosjektgruppa ønsker en inkluderende prosess, og er åpne for innspill hele veien.

Foto: Kristian Strøm