Kjære gruppeleder!

Om åtte uker starter landsting i Bergen. Det gleder jeg meg til! Landstinget skal blant annet stemme over forslag til ny speiderlov. Revideringen av speiderloven, som eies av Speidernes fellesorganisasjon, har skapt mye engasjement hos både Norges speiderforbund og hos oss nettopp fordi den rører med vår grunnleggende oppfatning av hvordan vi definerer oss som speidere. Vi er KFUK-KFUM-speidere. Men hva betyr egentlig K-en for oss? Hva vil det si å være en kristen speiderorganisasjon? Kan vi være kristne speidere uten Gud i speiderloven? Som generalsekretær har jeg ikke stemmerett på landsting og den speiderpolitiske beslutningen overlater jeg til delegatene. Uansett utfall, tror jeg at jeg har de fleste med meg i at vi er og forblir en kristen speiderorganisasjon. Men hva betyr det?

Vi KFUK-KFUM-speidere har fem kjerneverdier. For meg er kristen tro og samfunnsengasjement to sider av samme sak. Nylig utkom Fattigdomsbibelen som har gulet ut alle Bibelens tekster om fattigdom og rettferdighet. Hele Jesu liv viser kamp mot fattigdom og for de fattige og utsatte. Jesus var radikal i sin samtid, men han er i høyeste grad fortsatt like aktuell. Jesus er for meg et stort forbilde med sitt menneskesyn og etikk som vår samtid burde ta mye større del i.

Mange av dere gruppeledere har nettopp gjennomført innsamlinger til Globalaksjonen. Takk for flott innsats! Foruten å gi midler til viktige prosjekter har speiderne også fått mer kunnskap om fattigdomsbekjempelse. Når du spør deg selv:hva kan jeg gjøre for at verden skal bli et litt bedre sted? Se da til Jesus. Hva ville han ha gjort?

PS. Fattigdomsbibelen får du kjøpt i Speiderbutikken og er en ypperlig gave både til speiderledere og andre.

Med ønske om en riktig god speidervår!

 

Speiderhilsen


Heidi Furustøl, generalsekretær