Det er lederne i gruppen som identifiserer sine utfordringer, mens vekstagentene stiller med erfaringer og en verktøykasse full av tips og løsninger vi har sett andre lykkes med. Vi er i ferd med å avslutte flere prosjekter, og søker nå nye grupper vi kan jobbe sammen med. Kontakt hakon@kmspeider.no.