Energi- og miljøkomiteen holdt åpen høring om å tillate fornøyelseskjøring av snøscootere. Sammen med Den Norske Turistforening og Norsk Friluftsliv frykter vi at mer lovlig kjøring vil føre til mer ulovlig kjøring. Med kjøring over svært store arealer får dette svært uheldige konsekvenser for dyrelivet og det stille naturlige friluftslivet som vi speidere gjerne vil beholde. En rapport fra Vista analyse i 2014 underbygger dette. Den samme rapporten viser også at utgifter til personskader og redningsaksjoner alene vil beløpe seg til 440 millioner! Energi- og miljøkomiteens innstilling ventes i løpet av våren. I mellomtiden jobber vi for å bevare dagens ordning med nytte og næringskjøring. Men fornøyelseskjøring er vi imot.