Landsting 2015 vil blant annet diskutere spennende saker som ny speiderlov, speidermetoden og revidert strategi for 2015-2019. Det blir også behandling av regnskap, budsjett, vedtektsendringer og valg på nytt landsstyre og til andre komiteer. 

Fredag før det ordinære landstinget starter vil det bli en introduksjon for nye delegater. Der vil det gås igjennom hva som skal skje på landsting, hvem som har hvilke roller og hvordan saksbehandlingen foregår. Lørdagen blir det påvirkningstorg hvor delegatene skal komme med innspill til ny speiderlov, revidert strategi for 2015-2019 og hva som skal være KFUK-KFUM-speidernes speidermetode. Det blir også presentasjon av det pågående arbeidet med nytt speiderprogram, nytt medlemssystem og fornyet ledertrening. 

I forbindelse med kretsenes sine årsmøter har Landsstyret sendt foreløpige utkast til sakspapirer om speiderlov, speidermetoden, revidert strategi og vedtektsendringer på høring.

Patruljeførertinget holdes 13.–15. mars på Nordtangen. Dette er et viktig arrangement som sørger for demokratiopplæring og ung påvirkning i organisasjonen, og fokuserer spesielt på aktuelle landstingssaker som angår aldersgruppen. Gruppene oppfordres sterkt til å sende sine aktuelle representanter på patruljeførerting.

Landsting.no

Nytt av året er at sakspapirene kun vil bli gjort tilgjengelig digitalt, med unntak av toårsmeldingen som deles ut på landsting. Dette av kostnads- og miljøhensyn. Sakspapirene blir lagt ut på nettsiden landsting.no fredag 6. mars, seks uker før landsting. Det vil også være mulig å laste ned sakspapirene som PDF, for de som ønsker å ta med seg en utskrift. På landsting.no vil du også finne presentasjon av kandidater som stiller til valg, og annen nyttig informasjon om landsting.

Landsting 2015  

For hvem:

Valgte delegater fra kretsene, patruljefører- og roverrepresentanter, landsstyret, ansatte og observatører (må meldes til forbundskontoret).
Tid: 17.-19. april.
Sted: Quality hotell Edvard Grieg i Bergen/Flesland.
Påmelding: Innen 20. mars til forbundskontoret (post@kmspeider.no / 22 99 15 50.) 
Reise: Buss, tog, fly.
Praktisk: Oppdatert informasjon finner du på landsting.no, bla. saksdokumenter, program og annen praktisk informasjon.