Holdninger og handlinger

Vi vil at KFUK-KFUM-speiderne skal være et trygt og godt sted å være for barn og unge. Ledere trenger kunnskap om makt, kjønn og roller for å kunne veilede og ansvarliggjøre ungdom. Vi vil ha en kultur hvor barn og unges grenser tas på alvor og respekteres, og der ledere setter tydelige grenser når det er nødvendig. 

Kurset vil ta for seg spørsmål som:

  • Hva gjør vi for å forebygge at barn utsettes for seksuelle krenkelser i vår organisasjon?
  • Hvordan skaper vi en trygg og inkluderende kultur i speidergruppen?
  • Hvordan hjelper vi barn og unge til å forstå og respektere sine egne og andres grenser?
  • Hvordan får vi speiderne til å utfordre sine egne grenser på en god måte?
  • Hvordan etableres sunne relasjoner mellom voksne og barn, og mellom barn?
  • Hvordan håndterer vi rykter eller meldinger om grenseoverskridende atferd?
  • Er det greit at to ungdommer blir kjærester hvis den ene er leder? Hvem bestemmer om det er greit?
  • Hva gjør jeg hvis jeg mistenker at en av speiderne opplever omsorgssvikt hjemme?  
  • Hva gjør jeg når en speider forteller meg at hun/han har en vond hemmelighet? 

På kurset får du bl.a. lære å bruke deltakende metoder som utgangspunkt for samtale og refleksjon. 

Dagskurs

Dagskurs er en mulighet til å lære mer om et viktig tema uten å bruke en hel helg. Kursene holdes en lørdag ved en flyplass, og det serveres en bedre lunsj. De fleste rekker hjem lørdag kveld og har fortsatt mye helg igjen når kurset er over. 

Dagskurs «Andakt»

Vi skal hjelpe barn og unge å utvikle en kristen tro – et viktig oppdrag! Hvordan holder vi en god speiderandakt, og hvordan lærer vi speidere å gjøre det samme? Hvordan finner vi plass til samtaler om tro og tvil i speidergruppa? Kom på kurs for å lære om dette og mye mer. Blant andre Angela Timmann-Mjaaland vil være kursholder.

Sted: Gardermoen
Tid: 11. april, fra kl. 09.00-17.30
Pris: kr. 1000,-

Dagskurs «barn med «atferdsvansker»

KFUK-KFUM-speiderne skal oppleves som et godt sted for alle. På dette kurset lærer du smarte grep for å holde gode møter og turer i en gruppe med ulike barn – der noen av barna er oppmerksomhetskrevende eller har atferdsvansker. Kursholdere blir Kari Vatne Lande og ADHD Norge

Sted: Gardermoen
Tid: 19. september, kl. 09.00-17.30
Pris: kr. 1100,-

Dagskurs «sikkerhet og beredskap» 

Et innføringskurs i å tenke sikkerhet på møter og turer med speidere. Bli godt kjent med ressursheftet  – både hvordan redusere risikoen for at noe skjer, og hva du gjør hvis uhellet likevel skjer.

Sted: Sola, Stavanger
Tid: 7. november,  kl. 09.00-17.30
Pris: kr. 1000,-

Takk til alle som har kommet med innspill og ønsker til beverpatruljen, disse nyhetene kommer som et resultat av deres bidrag! Det er bare å fortsette å sende innspill til ella@kmspeider.no, Ella KMspeider på Facebook, eller ringe på tlf. 997 91 613.