Vi søker speidere i alderen 14 – 19 år som kan tenke seg å være Unge talspersoner. De som meler seg på bør være interessert i media, det være skriving, filming, foto, blogging osv. Vi trenger også Unge talspersoner som er utadvendte, engasjerte og som gjerne snakker positivt om speideren. I UT-nettverket er det rom for mange ulike persontyper. 

Vi er avhengige av at lederne i egen gruppe oppfordrer speidere til å melde seg på mediekurset. Dere vet best hvem som egner seg, og mange ungdommer har godt av en oppfordring. Husk at de Unge talspersonene kan bli en viktig talsperson og ressurs også for egen gruppe.   

Påmeldingsfristen er 27. mars.

Spørsmål om meidekurset eller Unge talsperson-prosjektet?
Kontakt Ragnhild, tlf. 40 42 17 46.

Unge talspersoner er et kommunikasjonsnettverk av vandrere og rovere som trenes i bruk av medier og som unge talspersoner for KFUK-KFUM-speiderne. Deltakerne har kontrakter som beskriver hva slags roller og oppgaver de ønsker å ta på seg, både som deltaker i et nasjonalt nettverk og som talsperson i sitt eget lokalmiljø. Nettverket blir fulgt opp av kommunikasjonsavdelingen på forbundskontoret og prosjektgruppen, og brukes til forskjellige kommunikasjonsoppgaver gjennom året.

Har du noen speidere som kan tenke seg å delta på mediekurset, men som ikke kan tenke seg å bli Ung talsperson? Da kan de melde seg på likevel. Påmelding innen 27. mars. Maks 15 deltakere. Dersom det blir for mange påmeldte vil de som ønsker være å Unge talspersoner bli prioritert.