Kjære gruppeleder!

I 2016 fornyer KFUK-KFUM-speiderne seg med fire store prosjekter «the big four». Jeg vil takke alle dere ledere som nå i februar har brukt tid på det nye medlemssystemet Hypersys. Og ikke minst meldt spørsmål om feil i systemet. En stor takk til den hardtarbeidende prosjektgruppen så langt! I en oppstartsfase vil det alltid være feilrettinger og vi på forbundskontoret sammen med systemleverandøren gjør så godt vi kan for å hjelpe dere. Etterhvert vil barnesykdommene heles og medlemssystemet vil være et nyttig verktøy for oss. Og snart kommer de nye nettsidene med aktivitetsbank og møteplanlegger, tilpasset mobil, nettbrett og PC. Jeg har sett testsidene og det er bare å glede seg! 

Også landsstyret fornyer seg. Under styrehelgen 12.–14.02 ble protokollen skrevet i Google docs og vedtatt i møtet. Dermed kan du nå lese helt ferske protokoller på våre nettsider. Landsstyret behandlet blant annet landstingsdato. Hold derfor av helgen 31.3–2.4.2017 allerede nå. Sted vil bli annonsert senere. 

Videre vil Gruppelederkonferansen skifte navn til Lederkonferansen høsten 2017. I landsstyrevedtaket står det blant annet: «Formålet med navnendringen er at arrangementet skal bli en stor, samlende lederkonferanse for alle rovere og voksne som innehar lederansvar i KFUK-KFUM-speiderne. Lederkonferansen 2017 legges nær området for landsleiren i 2018, og konferansen sees også som en anledning for nettverksbygging og rekruttering til landsleiren. 

Men først er det speiderloven som skal 2. gangsbehandles på Speidernes fellesorganisasjons representantskapsmøte den 15.-17.4. Landsstyret mener at: «Vårt primære mål er fremdeles en felles speiderlov med ulik §1». 

Sist men ikke minst styrker vi samarbeidet med Norges KFUK-KFUM med både fornyet mandat for KFUK-utvalget, reviderte vedtekter for KFUK-KFUM internasjonal og mulige strukturendringer for KFUK-KFUM Global. Dette ble diskutert da landsstyret møtte forbundsstyret 12.2. Forbundsstyret ga tydelig uttrykk for hvor viktig det er at vi står sammen i arbeidet i KFUK-KFUM Global. Og at ulikhetene i ønskede profiler på kampanjer er det mulig å finne praktiske løsninger på.

Det går mot en spennende speidervår, og jeg ønsker deg alt godt videre i din speidergjerning!

 

Speiderhilsen


Heidi Furustøl, generalsekretær