Krets:

Dato:

Hvor:

 Agder og Rogaland  25. juni - 2. juli  Tingvatn i Vest-Agder
 Asker og Bærum  25. juni - 1. juli  Kragenês, Sverige
 Bjørgvin  25. juni - 2. juli  Ænes
 Buskerud, Oslo,
 Romerike og Østfold
 25. juni - 2. juli  Nordtangen,
 Gran på Hadeland
 Haugaland  25. juni - 1. juli  Nedstrand, Tysvær
 Helgeland og
 Trøndelag
 30. juli - 6. august  Herøy
 Sunnmøre  25. juni - 1. juli   Ikke avklart
 Troms  ikke avklart  ikke avklart
 Vestfold   25.-29. juni   Hof

Finnmark, Sogn og Fjordane og Telemark har ingen kretsleir i 2016. Hedmark og Oppland hadde kretsleir i 2015.

Ta kontakt med de(n) aktuelle kretsen(e) for mer informasjon om kretsleirene.