Lederhåndbok

I løpet av våren kommer det en lederhåndbok som skal være et nyttig verktøy for alle forbundets ledere. Lederhåndboka vil bli lederens veileder, oppslagsverk og kunnskapsbank. Lederhåndboken vil bli sendt ut til alle nye ledere som velkomstgave. Bak i boken finnes en sjekkliste som tar utgangspunkt i den fornyede ledertreningen. Sjekklisten dekker noe av det viktigeste du som leder bør vite, og alle nye ledere bør ha kommet igjennom listen i løpet av sitt første år som leder. 

Andaktsbok

Som en del av programrevisjonen er det vedtatt en rekke bibeltekster som speiderne på de ulike alderstrinnene skal få kjennskap til. Til våren kommer derfor to nye andaktsbøker som inneholder disse bibeltekstene. Bøkene vil inneholde hele bibelfortellinger, en kort andakt og en aktivitet som kan brukes som en forlengelse eller en repetisjon av bibelteksten på samlingen. Andaktsbøkene selges i Speiderbutikken, men andaktene og aktivitetene kommer også til å finnes i aktivitetsbanken på kmspeider.no

Nye nettsider

Forbundet får nye nettsider i mars. På det nye nettsidene kommer all informasjon om det nye programmet finnes samt en aktivitetsbank og møteplanlegger. Mer informasjon om de nye nettsiden finner du her.