Mars

Legg lederkabalen for høsten

Om dere ikke har gjort det allerede: Start lederkabalen for høsten. I september vet vi hvem som skal være ledere i januar. I mars burde vi vite hvem som skal være ledere i september. Begynn å høre med hvem som ønsker å fortsette, og få oversikt over hvor vi trenger å fylle på med flere ledere.

Til gruppeting (som ofte arrangeres i mars) er det nyttig for alle å vite hvem som skal ha hovedansvaret for hver enhet, og hvilke medledere som er i hver enhet. Det kan i tillegg være lurt å gjøre et anslag på hvor mange speidere det vil være i hver enhet.

La alle ledere som er i gruppen bli spurt hvert år om de ønsker å fortsette, og kanskje også hvor langt perspektiv de har. Det er lettere å rekruttere ledere når man har ledere!

Gruppeting

Mange speidergrupper avholder gruppeting i mars. Gruppetinget er gruppens formelle besluttende organ. Det ledes av gruppeleder, og fatter beslutninger med alminnelig flertall. Alle medlemmer har fulle rettigheter ved gruppeting, og skal innkalles. I organisasjonsbestemmelenes § 1.3 finner du gruppetingets oppgaver. 

Gruppetingets oppgaver:

  • Avholde årsmøte, behandle regnskap og årsmelding.
  • Velge gruppestyre med gruppeleder og eventuelt visegruppeleder.
  • Velge revisor. Den som velges trenger ikke å være utdannet revisor, men må være en person som er villig, og som gruppa har tillit til. Medlemmer i gruppa kan ikke velges som revisor. Revisor skal være myndig.
  • Planlegge gruppas arbeid og budsjett.
  • Fastsette gruppekontingent.
  • Ha ansvar for at det skapes et godt speider- og ledermiljø i gruppa.
  • Oppnevne enhetsledere i gruppas enheter.
  • Ha ansvar for gruppas økonomi og eiendeler.
  • Velge gruppas representanter til kretsting.

Kontingent og årsrapport

Medlemskontingenten for 2017 blir sendt ut til alle medlemmer i mars. Gruppen vil også få tilgang til årsapportmodulen i medlemssystemet denne måneden. Det vil bli sendt epost til gruppeledere og medlemssekretærer med nærmere informasjon om dette.

Politiattest

Vi tenker at det samtidig kan være lurt å ta en gjennomgang angående politiattester. Hver gang vi får en ny leder er det gruppeleders ansvar å sørge for at vedkommende har politiattest. I forbindelse med årsmøtet kan det være greit å sjekke om du har husket å få med alle. Det kan særlig være lett å glemme rovere som vokser seg inn i lederoppgaver. Politiattestene må også fornyes hvert 5. år så sjekk i medlemsdatabasen om noen ledere trenger å fornye sin attest.  Les mer om politiattest her.

Mars/april

Revisjonsrapport til kretsen

Kretsen skal hvert år ha revisjonsrapport fra alle grupper som bekreftelse på at gruppa har fått revidert regnskapet sitt. Fristen for dette er forskjellig fra krets til krets så dette må du sjekke med din krets. Noen kretser krever i tillegg en enkel rapport fra arbeidet. Enkelte menigheter ønsker også en tilsvarende rapport.

Leirbålskappe

Har gruppen tradisjoner med leirbålskappe er det lurt å tenke på når dere skal sy den hvis dere ikke allerede har satt det på terminlisten.

St. Georgsdagen 23. april

Arrangere St. Georgsdag. Mange grupper har tradisjon for å feire St. Georgsdag med speiderløftefornyelse.  Det finnes også St. Georgsmerker for alle våre enheter. En stund i forkant vil det også komme en St. Georgsdagshilsen på kmspeider.no.
 

Mai

Frist for frifond 1. mai

Søknadsfrist for Frifondstøtte. Les mer om Frifond her.

Planlegg høstens rekruttering

Det er på tide å tenke på rekruttering. Dette er kanskje først og fremst en jobb for gruppelederen og de som er ledere/assistenter for oppdagerne. Kanskje er det lurt å samarbeide med menigheten når de har sin 6-årsgudstjeneste?

Speiderhytte til høstens speidertur?

Skal dere leie hytte til høstens speidertur? Flere hytter har søknadsfrist på denne tiden.