Placeholder text
 • 24.02.2016

  Momskompensasjon

  Grupper, kretser og forbundet har mulighet til å få kompensert noe av MVA-utgiftene de betalte i foregående år. Her kan du lese mer om ordningen, og hvordan dere kan få tilbakeført midler. Husk at søknadsfristen er 1. august i 2020.

 • 25.02.2016

  Hederstegn

  Retningslinjer for tildeling av hederstegn er vedtatt av landsstyret og behandling av søknader gjøres av hederstegnutvalget. Søknadsfrister er 23. april og 11. oktober.

 • 18.02.2016

  Frifond

  Frist for å søke om Frifondmidler er 1. mai og 25. november for arrangementer, turer og kurs som har vært avholdt før disse datoene. Retningslinjer, søknads- og rapportskjema finner du her! Frifondtildeling etter rapportering på satsningsområder var 15. november i 2018, og vil fra 2019 være en del av årsrapporten.

 • 02.03.2017

  Dragekjemperne

  KFUK-KFUM-speiderne har lansert et helt nytt breddetiltak til bruk i trosopplæringen i Den norske kirke. Dragekjemperne er et ferdig opplegg knyttet til legenden om St. Georg (speidernes skytshelgen), og inneholder forslag til gudstjeneste, rollespill og ulike aktiviteter hvor trosopplæring og friluftsliv går hånd i hånd.

 • 02.03.2017

  Landsting 2017

  Nå er det ikke lenge igjen! 31. mars – 2. april holdes Landsting 2017 på Quality hotell i Sarpsborg. Her skal vi drøfte viktige saker for organisasjonen, velge nytt landsstyre og sammen bidra til å forme KFUK-KFUM-speidernes fremtid.

 • 31.01.2017

  Ledige verv i nye nasjonale utvalg!

  Landsstyret har vedtatt å opprette tre nye utvalg på nasjonalt nivå: Internasjonalt utvalg, Programutvalget og Ledertreningsutvalget. Mandatene ble vedtatt i januar, og nå starter rekrutteringen til utvalgene. Er dette muligheten du har ventet på?

Design og utvikling: CoreTrek AS