I forbindelse med trosopplæringsreformen (ressursbanken.no) skal menighetene ha et «breddetiltak» for alle aldersgrupper hvert år. Et «breddetiltak» er et arrangement hvor menighetene sender invitasjon til et helt årskull med døpte og tilhørende barn innenfor menighetens grenser. Ved hjelp av Dragekjemperne kan menigheten tilby et spennende og lærerikt trosopplæringstiltak for ni- og tiåringer. Dragekjemperne fikk svært gode tilbakemeldinger da det ble presentert på trosopplæringskonferansen i oktober, og fra en pilotgjennomføring i Ris menighet i Oslo.

Dragekjemperne er lagt opp til å kunne gjennomføres som en overnattingstur en helg, og det vil være naturlig å legge gjennomføringen rundt datoen for St. Georgsdagen 23. april. Det er også laget et opplegg for et oppfølgingsmøte hvor man kan invitere alle som var med på turen.

Vi oppfordrer til et samarbeid mellom menigheter og speidergrupper om dette tiltaket. Det vil gjøre opplevelsen til de som deltar til en enda bedre opplevelse, bidra til å styrke båndene mellom gruppe og menighet, og vi får en fin mulighet til å vise frem hva speiding er. Og kanskje vil deltakerne begynne i speideren etter å ha vært med på Dragekjemperne?

De fleste menigheter har en del ressurser å bruke på trosopplæring slik at de vil kunne ta seg av utsending av brev, innkjøp og annet som må gjøres på forhånd. Vi regner med at de også kan stille med flere voksne på turen. Dere sitter med kunnskapen og mulighet til å prege turen slik at det blir en fantastisk opplevelse for barna som blir med. Ta initiativ og kontakt med deres menighet dersom du tror dette kan være noe for dere.

Det ferdige opplegget kommer med lederveiledning, deltakerhefte, maler og det man trenger til gjennomføringen. Last ned materiellet fra kmspeider.no/dragekjemperne. Det kan også kjøpes ferdig i Speiderbutikken. Her får dere lederveiledningen med kopioriginaler i en ringperm, ferdig laminerte symbolkort til spill, laminerte lyssporkort og et laminert «smykke» for kr 300.-. Deltagerpakke til fem deltagere koster kr 325.-. Da får dere deltagerhefte, gjesteskjerf, skinnstykke til å lage skjerfknute av og dragekjempermerket.

Har dere spørsmål eller trenger hjelp for å ta Dragekjemperne i bruk? Ta kontakt med Unni på forbundskontoret.