Utstillingen består av tegninger laget av barn som deltar på Sør-Sudan KFUK sitt traumebehandlingsprogram i flyktningeleiren Kyriandongo i Uganda og fotografier av barna i aktivitet.

Tegning brukes av barna aktivt som en måte å bearbeide ting de har vært gjennom. YWCA har hjulpet barna til å lage utstilling inne i flyktningeleiren, der de får formidlet sine tanker, følelser og opplevelser. Dette er uhyre viktig arbeid, og tegningene bærer preg av at mange av disse barna har opplevd ting ingen noensinne bør oppleve, -men også om håp og optimisme og en drøm om at ting en dag skal bli bra.

Ifølge FNs konvensjon om barnets rettigheter (1989) er barn ikke bare passive mottakere som har rett til voksen beskyttelse og omsorg. De har også rett og krav på å bli hørt -og bli tatt på alvor. Med denne utstillingen har vi og Barnekunstmuseet som mål å øke bevisstheten rundt hvordan krig og konflikt på alvor påvirker barn og unge. Vi ønsker å gi barna en stemme og å ta deres uttrykk på alvor. Gjennom denne utstillingen får disse barna en stemme også i Norge, der de gjennom ord og bilder kan lære oss om viktige menneskelige verdier, smerte og motstandsdyktighet.

Bildene gir et innblikk i hvilket viktig arbeid, -og hvor mye vi får til, gjennom KFUK-KFUM Global.

Vi oppfordrer alle grupper som har anledning til å ta turen innom utstillingen i løpet av våren.

Les mer om utstillingen her.

Vandreutstilling
Vi ser på mulighetene for å gjøre dette til en vandreutstilling, og grupper eller kretser som kunne tenke seg å stille som vertskap for å vise frem bildene i sitt lokalmiljø best ta kontakt med bente@kmspeider.no så setter vi opp en turneringsliste.